Határozat

 

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosítja a Biológia alapszak, a Biológus mesterszak, és a Tanári mesterszak biológiatanár moduljának képzési tervét.

 

Biológia alapszak esetén:

 

Matematikai kritériumtárgy bevezetése

A biológia alapképzésben, az első félévben bevezetésre kerül egy kifejezetten a biológus képzés igényeihez igazított tematikájú, külön a biológia alapszakos hallgatóknak szervezett Matematikai felzárkóztató kritériumtárgy (0+2 óra, 0 kredit). A kritériumtárgy legyen erős előfeltétele az ”mb1c2202 Matematika - II.B GY”, illetve az „mb1c2106 Matematika - II.A GY” gyakorlatoknak.

A tantárgyi adatlap mellékelve.

 

Etológia tárgyak átalakítása

A biológia alapszakos képzésben eddig párhuzamosan futó alapszintű és emeltszintű előadások egymásra épülő tárgyak lesznek:

„bb1c1105Etológia - I.B EA” tárgy neve változik: „bb1c1105Etológia - I. EA”
  változatlan óraszámmal és kreditértékkel továbbra is a szakmai törzsanyag része, kötelező tárgy marad, változatlan előfeltétellel;

„bb1c1640 Etológia - I.A EA” helyett, az Etológia – I. előadás anyagára épülő tematikával új tárgy kerül bevezetésre „Etológia – II. EA” megnevezéssel, továbbra is kötelezően választható tárgyként, előfeltétele az „Etológia – I. EA”.

„bb1c4412 Etológia - II. GY” tárgy neve változik: „bb1c4412 Etológia - III. GY”

 

 

Biokémia-Molekuláris biológia tárgyak kapcsolatának átalakítása

A „bb1c1417 Biokémia-Molekulária biológia I.B EA” kötelező tárgynak – a jelenleg is érvényes előfeltételek mellett – erős előfeltétele a „bb1c1638 Bevezetés a biokémiába I.B EA” kötelező tárgy.

A „bb1n1537  Biokémia-Molekuláris biológia - I.A EA” kötelezően választható tárgynak – a jelenleg is érvényes előfeltételek mellett –  erős előfeltétele a „bb1c1308   Bevezetés a biokémiába I.A EA” kötelezően választható tárgy.

Indok: a biokémia oktatás A és B szintje a Bevezetés a biokémiába tárgynál elválik, s mivel a két szint tematikája már a bevezetés szintjén különbözik, nem szerencsés, ha a hallgatók a Biokémia előadás felvételekor változtatni akarnak az A és B szint között.

 

További, a tantárgyfelvételi előfeltétel-rendszert érintő korrekciók

A „kb1c2k02 Kémiai felzárkóztató kritériumtárgy  gyenge előfeltétele lesz a „kb1c1101 Általános kémia - I. EA” tárgynak.

A „bb1c1412 Növényszervezettan - II. EA”, a „bb1c6303tp Őszi növényrendszertani terepgyak. B”, a „bb1c6303tpŐszi növényrendszertan terepgyakorlat A” és a „bb1c6409Tavaszi növényrendszertani terepgyak.” tárgyak gyenge előfeltételei törlésre kerülnek.

A „bb1c1522 Általános mikrobiológia - I.B EA” előfeltételei közül a „bb1c1102 Sejtbiológia EA” tárgy törlésre kerül.

A „bb1c4419 Növényrendszertan - IV.A GY” tárgy előfeltételei közül a „bb1c4303 Növényrendszertan - III.A GY” törlésre kerül.

A „bb1c4ab1 Alkalmazott etológia gyakorlat GY” kötelezően választható tárgynak az eddigi „bb1n1105 Etológia - I.B EA vagy bb1n1640 Etológia - I.A EA” helyett (az etológia tárgyak átalakítása miatt) a „bb1c1105 Etológia - I. EA” tárgy lesz az erős előfeltétele.

A „bb1c1630 Állatélettan - II. EA” tárgynak erős helyett gyenge előfeltétele lesz a   bb1c1524 Állatélettan - I. EA.

A „bb1c4301 Növényszervezettan - III. GY” tárgynak gyenge helyett erős előfeltétele lesz a „Növényszervezettan - I. EA” (bb1c1315) tárgy.

 

 

Tanári mesterszak – Biológiatanári szakterületi modul

 

A Biokémia B szintű előadás korábbi megváltoztatása érinti az MA képzést, ezért a tanári mesterszak biológiatanári moduljaiban is változtatás szükséges: a Biokémia és molekuláris biológia I.-B EA (b2bn1203) megszűnt, ennek helyébe lép a Biokémia-Molekuláris biológia - I.B EA (bb1c1417) az 5 féléves MA képzés 30, 40 és 50 kredites biológiatanári modul hallgatói számára. Az előadás 2 kontaktóra, 2 kredit értékkel, új kóddal.

Mivel a korábbi tárgy 4 kontaktóra volt 3 kreditértékkel, a „felszabaduló” kredit felhasználását az alábbiak szerint javasoljuk:

az 50 kredites természettudományos minor*, valamint a 40 kredites nem-természettudományos minor moduloknál az „Ökológia és biogeográfia I. EA” (b2bn1112) 5 kontaktórás tárgy 3 kreditértékről 4-re nő;

a 40 kredites biológia major** modulnál (mivel nincs ökológia előadás), a 2. félévi „Kötelezően választható kurzusok” kontaktóra és kreditszáma kettőről háromra nő.

a 30 kredites biológia major modulnál (mivel nincs ökológia előadás), az 1. félévi „Kötelezően választható kurzusok” kontaktóra és kreditszáma négyről ötre nő.

 

 

*értsd: második tanári szak

**értsd: első tanári szak

 

Az új tantervi hálók a változások kiemelésével mellékelve.

 

A változások 2012 szeptemberében felmenő rendszerben lépnek életbe.

 

Budapest, 2012. április 20.                                                            

 

Michaletzky György
dékán