Határozat

 

A Tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak első tanévének tapasztalatai alapján a  Kari Tanács az alábbiak szerint módosítja a  szak képzési tervét.

 

A javaslatok sorrendje a Szakindítási dokumentumban a tantárgyak összefoglaló táblázatát követi (22-27. oldalig).  A tantárgyak neve előtt jelezve van a Szakindítási dokumentumban alkalmazott kód és az ETR-ben szereplő kód  is. 

 

1./          EAK2    tk2n1tc1       A természettudomány-kommunikáció célcsoportjai

kurzust a 2. félév helyett 4. félévben hirdetjük meg, a kurzus az Elméleti alapozás helyett a Differenciált szakmai ismeretek része, mindkét szakirány és a specializáció számára is kötelező jelleggel.

 

2. /         SZT2     tk2n1kt1       Kommunikáció- és tudománytörténet

kurzust a 2012. szeptemberében, vagy azt követően kezdő évfolyamok számára a jelenlegi hálótervtől eltérő módon nem kötelező, hanem kötelezően választható jellegű tárgyként hirdetjük meg, továbbra is az 2. félévben. (A Szakindítási dokumentumban az ilyen besorolású tárgyak SZV kóddal szerepelnek, mint „Szabadon választható szakmai tárgyak”.)

 

3. /         SZT3     tk2n1ip1       Az ismeretterjesztés pedagógiai és pszichológiai alapjai

kurzust a 2012. szeptemberében, vagy azt követően kezdő évfolyamok számára a jelenlegi hálótervtől eltérő módon nem kötelező, hanem kötelezően választható jellegű tárgyként hirdetjük meg, továbbra is az 1. félévben.

 

4./          SZT7     tk2n1vm1     A vizuális megismerés

kurzust a 2012. szeptemberében, vagy azt követően kezdő évfolyamok számára  a jelenlegi hálótervtől  eltérő módon nem kötelező, hanem kötelezően választható jellegű tárgyként hirdetjük meg.

 

5./          SZT8     tk2n4vh1      Videó- és hangtechnika

kurzust a Jelenlegi hálótervtől eltérően 2 kredit értékben hirdetjük meg, a heti óraszám 2 óra.

 

6./          SZT11   tk2n4tg1       Tipográfia és grafika I.

kurzust a Jelenlegi hálótervtől eltérően heti 2 órában hirdetjük meg, kreditértéke 2 kredit, változatlan.

 

7./          SZT13   tk2n4bt1       Bevezetés a tudományos ismeretterjesztő médiába

kurzus heti óraszámát és kreditértékét a  Jelenlegi hálótervtől eltérő módon, heti 4 óra és 4 kredit helyett heti 2 óra és 2 kreditben határozzuk meg.

 

8./          SZT14   tk2n4no1      Nyomtatott és online tudományos újságírás a gyakorlatban I.

kurzust a Jelenlegi hálótervtől eltérően heti 2 órában hirdetjük meg, kreditértéke 2 kredit, változatlan.

 

9./          SZT16   tk2n6mm1    Média / múzeum terepgyakorlat

kurzust a Jelenlegi hálótervtől eltérően heti 6 órában, 6 kredit értékben hirdetjük meg.

 

10./        SZV2     tk2n4ss1       Szakfolyóirat-szerkesztés

kurzust a 2012. szeptemberében, vagy azt követően kezdő évfolyamok számára Jelenlegi hálótervtől   eltérő módon  nem a 2., hanem az 1. félévben hirdetjük meg.

 

11./        SZV4     tk2n4hh1      Természettudományos hírek kezelése, hírügynökségi munka

kurzust a 2012. szeptemberében, vagy azt követően kezdő évfolyamok számára a Szakindítási dokumentumtól és a Jelenlegi hálótervtől is eltérő módon nem kötelezően választható jelleggel, hanem kötelező tárgyként hirdetjük meg.

 

12./        SZV5     tk2n4mb1     Médiabeszéd

kurzust a 2012. szeptemberében, vagy azt követően kezdő évfolyamok számára a Jelenlegi hálótervtől eltérő módon nem kötelezően választható jelleggel, hanem kötelező tárgyként hirdetjük meg.

 

13./        SZV7     tk2n4mm1    Múzeumok és múzeumpedagógia világszerte

kurzust a 2012. szeptemberében kezdő évfolyamok számára, a Jelenlegi hálótervtől eltérően, nem az 1. félévben, hanem a 2. félévben hirdetjük meg.  Továbbá, nem kötelezően választható jelleggel, hanem kötelező tárgyként hirdetjük meg.

 

14./        SZV8     tk2n4mt1      Multimédia a múzeumban

kurzust a 2012/13-as tanévben, a Jelenlegi hálótervtől eltérően nem a 2. félévben, hanem az 1. félévben hirdetjük meg.

 

15./   -

 

16./        DTI1     tk2n1tt1        Természettudomány-kommunikációs ismeretek és technikák I.

Technikai hiba  folytán a, kurzus a jelenlegi hálótervében nem szerepel. Heti 4 óra és 4 kredit értékben szakirányon kötelező tárgyként bejegyzésre került.

 

17./        DTI2     tk2n1tt2        Természettudomány-kommunikációs ismeretek és technikák II.

Technikai hiba  folytán a, kurzus a jelenlegi hálótervében nem szerepel. Heti 4 óra és 4 kredit értékben szakirányon kötelező tárgyként bejegyzésre került.

 

18./        DTI4     tk2n4no2      Nyomtatott és online tudományos újságírás a gyakorlatban II.

kurzust a 4. félév helyett a 3. félévben hirdetjük meg.

 

19./        DTI5     tk2n4tu1       Televíziós újságírás és műsorszerkesztés

kurzus heti óraszámát és kreditértékét a  Jelenlegi hálótervtől eltérő módon, heti 4 óra és 4 kredit helyett heti 2 óra és 2 kreditben  határozzuk meg.

 

20./        DTI7     tk2n4ti1        Természettudományos ismeretterjesztő irodalom

kurzust, mely a jelenlegi hálótervben a "Tudománykommunikáció és természettudományos ismeretterjesztés" szakirány hallgatói számára kötelező tárgyként szerepelt, szabadon választható tárgyként, ill. alkalmanként a Kar összes hallgatója számára választható speciálkollégiumként is  hirdetjük meg.

 

21./        DM1      tk2n4bm1     Bevezetés a múzeumi ismeretterjesztésbe

kurzus heti óraszámát és kreditértékét a  Jelenlegi hálótervtől eltérő módon, heti 4 óra és 4 kredit helyett heti 2 óra és 2 kreditben  határozzuk meg.

 

22./        DM4     tk2n4tt1        Tanítás tárgyakkal

kurzust a Jelenlegi hálótervtől eltérően, nem a 4. félévben, hanem a 3. félévben hirdetjük meg.

 

23./        DM5/2   tk2n4ks2       Kiállítások szervezése, készítése II.

kurzus, mely a jelenlegi hálótervben a "Természettudományos múzeumi ismeretterjesztés" szakirány hallgatói számára kötelező tárgyként szerepelt, szabadon választható tárgyként, ill. alkalmanként speciálkollégiumként hirdetjük meg.

 

24./        DM6      tk2n4tg2       Tipográfia és grafika II.

kurzust, a Jelenlegi hálótervtől eltérően, heti  2 óra, 2 kredit helyett 4 órában, 4 kredit értékben hirdetjük meg.

 

25./        DM7      tk2n4tp1       Természettudomány-kommunikációs portál készítése, üzemeltetése

Technikai hiba  folytán a, kurzus a jelenlegi hálótervében nem szerepel. Szabadon választható tárgyként hirdetjük meg.

 

26./        DM12    tk2n4pt1       Múzeumi programok tervezése, szervezése

kurzust a jelenlegi hálótervtől eltérően, nem a 3. félévben, hanem a 4. félévben hirdetjük meg.

 

27./        DTM2   tk2n1tl1        Tudomány és társadalom kapcsolata – laikusok bevonása a kutatásba

kurzust a jelenlegi hálótervtől eltérően, nem a 4. félévben, hanem a 3. félévben hirdetjük meg.

 

28./        DTM4   tk2n1av1      Általános vállalkozási ismeretek

kurzust a jelenlegi hálótervtől eltérően, nem a 3. félévben, hanem a 4. félévben hirdetjük meg.

 

29./        A Szakindítási dokumentum szerint – l. a 24. oldalon – "A Kutatásmenedzsment specializáció választása esetén a hallgató köteles a specializáció tanegységei mellett még 10 kreditnyi tanegységet felvenni a szak kötelezően választható kínálatából és további 8 kreditnyit az ELTE szabadon választható tanegységei közül."

ez a bekezdés az alábbi bekezdésre módosulna:

"A Kutatásmenedzsment specializáció választása esetén a hallgató köteles a specializáció tanegységei mellett még 6 kreditnyi tanegységet felvenni a szak kötelezően választható kínálatából és további 4 kreditnyit az ELTE szabadon választható tanegységei közül."

 

30./        tk2n1ti1 A természettudományos ismeretterjesztés módszertani alapjai I.

kurzus a 2. félévben, 2 óra, 2 kredit értékben szerepel a jelenlegi hálótervében. A kurzust nem kívánjuk indítani, más, fentebb felsorolt tárggyal váltjuk ki.

 

31./        tk2n1ti2 A természettudományos ismeretterjesztés módszertani alapjai II.

kurzus a 3. félévben, 2 óra, 2 kredit értékben szerepel a jelenlegi hálótervben, 2 óra, 2 kredit értékben. A kurzust nem kívánjuk indítani, más, fentebb felsorolt tárggyal váltjuk ki.

 

32./        tk2n4tf1                      Tudományos és természetfotó

kurzus a 3. félévben, a Tudománykommunikáció és tudományos ismeretterjesztés szakirány hallgatói számára kötelező tárgyként  szerepel a jelenlegi hálótervben, 4 óra, 4 kredit értékben. A kurzust nem kívánjuk indítani, mert az ismeretkörhöz már van a Szakmai törzsanyagban egy kurzusunk (Fotóelmélet és digitális fényképezés, 1. év 2. félév, ) speciálkollégiumként  pedig az egész Kar hallgatói számára felvehetően, folyamatosan indul.

 

33./        A felszabaduló heti 6 óra, 6 kreditet a hallgatók szabadon választható tárgyak felvételére használhatják fel, az ELTE bármely kurzusa felvehető.

 

34./         A jelenleg futó TÁMOP 412A pályázatban beindított Tudománykommunikációs Diákszerkesztőséget tantárgy formájában is megjelenítjük az 1. tanév 1. és 2. félévében, a Kötelezően választandó sávban, 2 kredit, 2 óra értékben. A tantárgy célja a Kar kutatóegységeiben folyó munka dokumentálása, jeles kutatók megszólaltatása.

 

A változások színkódokkal is jelölve a csatolt Excel segédletben láthatók.

 

Budapest, 2012. április 20.

 

 

 

                                                          Michaletzky György
dékán