Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/22/11/2012. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. december 13.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. december 12-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a Dékán által javasolt két napirend-módosítást ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Dékáni Tanács kezdeményezésére, további egyeztetés céljából lekerült a napirendről a felsőfokú szakképzés újraakkreditálására vonatkozó javaslat. A Képzők képzése pályázat során megvalósítandó belső képzés indítása felkerült a tárgyalandó kérdések közé.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Lukács András tudományos főmunkatárs adjunktusi kinevezését határozott időre, helyettesként a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszék) 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Hraskó András részfoglalkozású adjunktusi kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását, helyettesként a Matematikai Intézethez (Matematikatanítási és Módszertani Központ) 19 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Nagy Márton tanársegédi kinevezésének helyettesként, határozott időre való meghosszabbítását a Fizikai Intézethez (Atomfizikai Tanszék) 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Radnai László helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Biokémiai Tanszék) 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Regős Ágnes tanársegédi kinevezésének meghosszabbítását helyettesként, határozott időre a Biológiai Intézethez (Genetikai Tanszék) 19 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Kovács Attila részmunkaidős tudományos főmunkatársi kinevezését, határozott időre, pályázati keret terhére a Biológiai Intézethez (Anatómiai, Sejt-és Fejlődésbiológiai Tanszék) 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Iliás Attila tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását, határozott időre, pályázati forrásból a Biológiai Intézethez (Immunológiai Tanszék) 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Kun Ádám tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását, határozott időre, részmunkaidőben, pályázati forrásból a Biológiai Intézethez (Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék) 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Reményi Attila tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását határozott időre, pályázati forrásból a Biológiai Intézethez (Biokémiai Tanszék) 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Koren Balázs helyettes gyakorlati oktató kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Matematikatanítási és Módszertani Központ) 19 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal

 

támogatta.

III.

 

A Kari Tanács az Egyetemi Habiltációs Bizottság kari képviselőjének Faragó István egyetemi tanárt egyhangúlag (20 igen) javasolja.

 

IV.

A Kari Tanács a Kreditátviteli Bizottságba a Nagy Sándor egyetemi docens nyugdíjba vonulásával megüresedett helyre Tóth Gergely egyetemi docenst egyhangúlag (18 igen) megválasztotta.

 

V.

A Kari Tanács a Biológiai szakasszisztens felsőoktatási szakképzés újraakkreditálására tett javaslatot egyhangúlag (18 igen) támogatta.

(1. sz. melléklet)

VII.

A Kari Tanács a Geográfus mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (20 igen) támogatta.

(2. sz. melléklet)        

VIII.

A Kari Tanács egyhangúlag (20 igen) támogatja a TÁMOP-4.1.2. számú („Képzők képzése”) pályázatból belső képzések indítását (Digitális írástudás fejlesztése; Új módszertani kihívások; Az elkészült tanagyagok alkalmazása).

(3. sz. melléklet)

IX.

A Kari Tanács egyhangúlag (20 igen) tudomásul vette a HÖK alapszabályának módosítására tett javaslatot.

(4. sz. melléklet)

X.

Bejelentések

A Dékán röviden ismertette a napirendről lekerült felsőfokú szakképzés újraakkreditálására vonatkozó javaslatot, amelyet az intézeti tanácsok véleményalkotását követően a Kari Tanács 2013. évi januári ülése elé fog beterjeszteni.

 

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·         A Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a docensi pályázati kiírásokra vonatkozó javaslatokat. A Bizottság úgy döntött, hogy a végleges kari költségvetés megszületéséig nem szavaz a javaslatról.

·         A következő Kari Tanács 2013. január 16-án lesz.

 

Keszei Ernő szenátori megbízatása lejártával elköszönt a Kari Tanács tagjaitól.

 

kmf.

 

 

Surján Péter s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára