Határozat

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Földrajz Földtudományi Intézet által a Geográfus mesterszak képzési tervében végrehajtott változtatásokat, amelyeket a Geomorfológia és a Táj- és környezetkutatás szakirányokon Geoinformatika szakirány indításához kapcsolódó átalakítások indokoltak.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 

10. sor: A "Természetföldrajzi folyamatok modellezése" kurzuscím helyett a tematikát jobban lefedő "Digitális terepmodellek" kurzuscím szerepeljen;

84. sor: a kreditszám 9+1 helyett 12+0-ra változik, mivel a

89-92. sorban a Környezetvédelem A helyett F, az Ökológia A helyett K jelzetű lesz (a kreditszám 2-vel emelkedik);

126. sor: a fenti kreditnövekedés miatt itt csökkentjük le a kreditszámot (2-vel), tehát 2+0 helyett 0+0-ra. Ennek megfelelően a

128., 129. és 145. sor A jelzetű kurzusai F jelzetet kapnak.

 

A teljes geográfushálóra vonatkozóan: a kreditoszlopban - korábbi elírásokat javítandó - a 89. sor kreditértéke 1-ről 2-re, a 93. soré ugyanúgy 1-ről 2-re, a 100. soré 0(2)-ről 2-re változzon.

 

 

 

Budapest, 2012. december 13.

 

 

Surján Péter sk.

                                                                         dékán