Határozat

 

 

A Kar Tanácsa támogatja

 

I. Digitális írástudás fejlesztése

II. Új módszertani kihívások

III. Az elkészült tanagyagok alkalmazása

 

képzések indítását a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025 (564; D000; 1; 3309/11) számú „Képzők képzése” pályázat keretében a mellékelt képzési program alapján.

 

Az indított belső képzés megszervezéséért a pályázó felelős. A képzés lebonyolítása kerül kiszervezésre, az előadókat a pályázó jelöli ki, és köt velük szerződést.

 

A tanfolyam időpontja: 2013. január 18 - 2013. április 30-ig összesen 3 munkanap, 18 tananyag a mellékelt program alapján.

A tanfolyamért felelős Dr. Fried Katalin főiskolai docens, a közreműködők a pályázatban megjelölt vezetőszerzők valamint a felkért külső és belső előadók.

 

A tervezett költség a rendezvény megszervezésére 4.065.000,-Ft mely magában foglalja a tanfolyam lebonyolítását.

A külső előadók 8 fő megbízási díja 1.600.000,-Ft.

A belső előadók 10 fő díja 2.000.000,-Ft.

A részvevők száma a maximum (3 alkalommal 6 tananyag) 30 fő/alkalom/tananyag.

A tanfolyam a TTK oktatóinak, és a tananyagot oktatási céllal felhasználó doktori hallgatóinak térítésmentes.

Minden tananyag ismertetését követően kollokvium jellegű fórumon győződik meg az előadó, hogy a hallgatóság elsajátította a közölt ismereteket. A teljesítés feltétele az előadásokhoz kapcsolódó számonkérések legalább 60%-án megszerzett sikeres minősítés.

 

A tanfolyamon részvevők a részvételről tanúsítványt kapnak, mely tartalmazza:

a felnőttképzési nyilvántartási számot,

a résztvevő nevét,

születési dátumát,

a képzés nevét,

a képzés időtartamát

a tanúsítvány kiállítójának (dékán és témavezető) aláírását és pecsétjét.

 

Budapest, 2012. december 13.                     

                                              

                                                                                              Surján Péter sk.

                                                                                                   dékán


 

I. Digitális írástudás fejlesztése

1. Korándi József, Grafikai programok használata internetes anyagokhoz. Technikai paraméterek, grafikus formátumok, grafikai eszközök használata.
2.
Koren Balázs, A GeoGebra használata internetes célokra. Beágyazása internetes anyagokba. Interaktív grafikák készítése, használata.

3. Votisky Zsuzsa, Az elektronikus könyvkiadás, tapasztalatok, nézetek. A korábbi TÁMOP pályázatokhoz kapcsolódó tapasztalatok. A szerzők elvárásai. A ’tankönyvtár’ használata és használhatósága. Az elektronikus könyvkiadás jelentősége, haszna.

4. Kállay János, A docbook XML jellemzői. Mire használható, és mire nem.

5. Fried Katalin és Bori Tamás, A LaTeX - egy XML jellegű technikai tördelőprogram használata, előkészítése. Grafika, táblázatok, képletek integrálása; a formátum előkészítése docbook konverzióhoz.

6. Fried Katalin és Bori Tamás, A docbook konverzió - a LaTeX dokumentumok docbook konverziójának folyamata, ábrák, táblázatok, képletek beillesztésének menete. (

 

II. Új módszertani kihívások

Az oktatás modern eszköze az elektronikus tananyag. Segítségével egyéni tantervet, egyedi tanulási ütemtervet építhet ki a hallgató. Míg az első tanfolyam a fejlesztéshez szükséges technikai információk megismertetésére koncentrál, addig a második tanfolyam a tartalmi igényeket helyezi előtérbe.
A tanfolyam során megismerkedünk modern oktatási környezetekkel, internetre fejlesztett tanítási anyagokkal, elektronikus jegyzetekkel. A pályázat előírásának megfelelően megismerkedünk a
tankonyvtar.hu tartalmát, tartalmi követelményeit, korábbi (EU-s) pályázati anyagok, valamint más, az EU-ban (pl. mathbridge) vagy azon kívül elkészült színvonalas tananyagokkal.
1. internetes oktatási portálok áttekintése
2. válogatás a TÁMOP korábbi pályázatának anyagaiból
3. a
tankonyvtar.hu
4. interaktív tananyagok, tankönyvek, feladatok a weben
5. a mathbridge program
6. internetes konferenciaprogramok az oktatásban

 

III. Az elkészült tanagyagok alkalmazása

1. Faragó István Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei

2. Karátson János és munkatársai Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei számítógépes alkalmazásokkal

3. Sass Miklós és munkatársai Molekuláris sejtbiológia

4. Simon László Nemlineáris parciális differenciálegyenletek

5. Simon Péter Differenciálegyenletek és dinamikai rendszerek

6. Illés Tibor Lineáris optimalizálás elmélete és módszerei