Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/21/3/2012 (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. február 15.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. február 15-én (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán bemutatta a Kari Tanács új hallgatói tagjait: Emődi Flóra helyett Hegedüs György (kémia),  Árendás Ákos Tuzson helyett Hermán Dániel (matematika).

 

I.

 

 

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Bencsik Norbert tanársegédi kinevezését helyettesként, határozott időre (feltételesen) a Biológiai Intézethez (Élettani és Neurobiológiai Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Machon Attila részfoglalkozású tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását helyettesként a Fizikai Intézethez (Környezettudományi Centrum) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

            Józsi Mihály tudományos főmunkatársi kinevezését, határozott időre (feltételesen - Lendület pályázat) a  Biológiai Intézethez (Immunológiai Tanszékre)  27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

            Magyari Enikő tudományos főmunkatársi kinevezését, határozott időre (feltételesen-  Lendület pályázat) a Földrajz- és Földtudományi  Intézethez (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal

támogatta.

III.

A Kari Tanács egyhangúlag (27 igen) elfogadta a Biztosításmatematika szak képzési tervének módosítására tett javaslatot (1. számú melléklet).

 

IV.

A Kari Tanács az V. Magyar Mikológiai Konferencia  felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvénysorozatba egyhangúlag támogatta.

 

V.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

ˇ          A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2012. január 19-én  Kárpáti Andrea tanszékvezető egyetemi tanár (Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ) Szent-Györgyi Albert-díjat kapott, Apáczai Csere János-díjat adományoztak Freud Róbert egyetemi docensnek (Algebra és Számelmélet Tanszék).

ˇ         Kiss Ádám egyetemi tanárt, a BEAC elnökét választották a Magyar Egyetemi- és Főiskolai Sportszövetség (MEFS) elnökévé és az elnökség tagjává a HÖK által delegált Simon Gábort.

ˇ         Több mint ezerkétszázan voltak kíváncsiak a 2012. január 27-én megrendezett kari nyílt napra.

ˇ         A dékánjelöltek bemutatkozására március 14-én 16 órától a Gömb Aulában kerül sor. A dékánválasztással egybekötött Kari Tanács 2012. március 21-én 13 órakor lesz.

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán