Határozat a Kari Tanács üléstervéről a 2011/2012. II. félévben

 

 

Január 18.

 

1)      Személyi kérdések

2)      2011-ben benyújtott egyetemi tanári pályázatok véleményezése

3)      A Kari Tanács 2011/2012. tanév II. félévi ülésterve

4)      Szenátusi előterjesztés véleményezése

5)      Bejelentések

 

Február 15.

1)      Személyi kérdések

2)      Bejelentések

 

 

Március 21. 13 óra

1)      A Kar dékánjának és a Szenátus tagjának (a dékán) megválasztása

2)      Személyi kérdések

3)      Bejelentések

 

 

Április 18.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat Tudományos Diákköri Érem adományozására

3)      Javaslat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozására

4)      Javaslat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozására

5)      A Választási Bizottság kiküldése

6)      A Kar 2012. évi költségvetése

7)      Javaslat költségtérítési díj összegére

8)      Bejelentések

 

 

Május 9.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat professor emeritusi cím adományozására

3)      Javaslat egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi címek adományozására

4)      Kari vezetői beszámoló

5)      Intézetigazgatói pályázat véleményezése

6)      2011. évben benyújtott egyetemi tanári pályázatok véleményezése

7)      Javaslat a 2012. évben kiírandó egyetemi tanári pályázatok kiírására

8)      Szenátusi előterjesztés véleményezése

9)      Beszámoló a Kar 2011. évi gazdálkodásáról

10)  Bejelentések

 

 

Június 13.

1)      Személyi kérdések

2)      Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése

3)      Tanszékvezetői pályázatok véleményezése

4)      Javaslat docensi kinevezésekre

5)      Javaslat a Természettudományos Oktatásmódszertani Centrum működésének meghosszabbítására

6)      Bejelentések

 

 

Budapest, 2012. január 18.                           

                                                                                              Michaletzky György sk.

                                                                                                          dékán