Határozat a Környezettudományi Centrum működésének meghosszabbításáról

A Kari Tanács 2005. november 23-i ülésén Környezettudományi Iskolát hozott létre a dékán közvetlen felügyeletével, nem szervezeti egységként. A Kari Tanács 2007. június 20-i ülésén úgy határozott, hogy a Környezettudományi Iskola 2007. július 1-től 2012. július 31-ig a Fizikai Intézet keretében Környezettudományi Centrum néven működik tovább.

Az akkor született határozat szerint jogállása (nem szervezeti egység) és feladatai változatlanul maradnak azzal, hogy 3 legkésőbb 5 éven belül szervezeti egységgé fejlődve tudja ellátni a környezettudományi szakok gondozását. Az azóta eltelt 5 év azonban nem volt elegendő arra, hogy szervezeti egységgé váljék.

Ezért a Kari Tanács támogatja, hogy a Környezettudományi Centrum változatlan jogállással és feladatokkal mindig azon Intézet keretében működjék, amely Intézet adja a Centrum vezetőjét.

Budapest, 2012. június 20.


Michaletzky György s.k.
dékán