Határozat a Természettudományos Oktatásmódszertani Centrum
működésének fenntartásáról

 

Bevezetés:

 

Az ELTE TTK az ország legnagyobb természettudományos tanárképző helye és     minden tantárgyból tudományos felkészültségű szakmódszertani oktatógárdával            rendelkezik. Ezért a TTK Kari Tanácsa 2007 szeptember 1.-től a szakmódszertanok tanáraira építve a Kari SzMSz 15. §-a alapján, nem szervezeti egységként öt évre Természettudományos Oktatásmódszertani Centrumot hozott létre.

A Centrum célja a természettudományos képzés közös problémáinak a szaktárgyak           keretein túlmenő összehangolt vizsgálata és a problémák megoldására javaslatok kidolgozása.

A természettudományok tanítása világszerte problémákkal küzd. Csökken a természettudományok népszerűsége, az oktatás drága, a középiskolai (és egyetemi) tananyag nehéz. Az oktatás változtatásának szükségességében – úgy tűnik – igen sokan   egyetértenek, és a jó tanítási gyakorlat kialakítására spontán, vagy államilag szervezett     módszertani centrumok alakulnak. A módszertani centrumok egyik formája az             egyetemek mellett, ill. az egyetemek keretében szervezett, a természettudományos oktatás javítására létrehozott centrum.

Az Oktatásmódszertani Centrum létrehozását szükségessé tevő körülmények jelenleg is fennállnak, és a természettudományos tanárképzés újjászervezése tekintetében még kritikusabbá váltak, ezért javasoljuk további öt évre történő fenntartását.

 

A Természettudományos Oktatásmódszertani Centrum felépítése és feladatai

 

A Centrumot a Kar tanárképzési területeit képviselő Tanács (biológia, fizika, földrajz- -földtudomány, környezettan, kémia, matematika) irányítja.

A Tanács tagjai: A Centrum igazgatója és Titkára, valamint egy-egy a biológia, fizika, földrajz-földtudomány, környezettan, kémia és matematika szak területéről delegált tag. Szükség esetén a Tanács további tagokat kooptálhat.

A Centrum a TTK szakmódszertanosaiból és az ELTE gyakorlóiskoláinak tanáraiból áll.

A Centrum tevékenységéért felelős személyt (igazgató), aki egyben a Tanács elnöke a Dékán bízza meg, három éves időtartamra, a megbízás ismételhető. A Tanács tagjait a szakterületek javaslata alapján a Dékán kéri fel.

A Centrum tagságát a Centrum Tanácsa szervezi.

Az Oktatásmódszertani Centrum feladatai:

- közoktatási tananyagok készítése, bírálata;

- az érettségi feladatok értékelése;

- az alapképzés tananyagainak módszertani vizsgálata, ajánlatok a középiskola és az egyetem közötti átmenet megkönnyítésére;

- a természettudományos tanárképzések – osztatlan tanárképzés, egységes tanári mesterszak –szakmódszertani anyagainak egységes szempontok szerinti áttekintése és új anyagok kidolgozása;

- javaslatok készítése a pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani képzés összehangolására;

- tanár-továbbképzések előkészítése és véleményezése;

- közreműködés szakmódszertani doktori programok előkészítésében;

- a természettudományi képzések népszerűsítése, középiskolákkal való kapcsolatok segítése;

- tanárképzéssel kapcsolatos pályázatok készítése;

 

Természettudományos Oktatásmódszertani Centrum tevékenysége 2007-2012-ig.

 

A Természettudományos Oktatás-módszertani Centrum mátrixszervezetként működött, közvetlen egyetemi finanszírozásban nem részesült. Az alábbiakban csak a Centrum nagyobb volumenű munkáit soroljuk fel.

 

Pályázatok:

 

1.      A TÁMOP-4.1.2-08/2/B/KMR "Pedagógusképzési hálózat Közép-Magyarországon" projektben, amelyet a PPK vezetett, a Természettudományos Oktatás-módszertani Centrum két önálló alprojekttel (mintegy 6 mFt) vett részt. A projekt keretében szakmódszertani anyagok kerültek kidolgozásra, és ez biztosította a TTOMC honlapjának létrehozásához szükséges összeget is. (http://metal.elte.hu/~ttomc/, user: ttomc, password: 2010). Emellett a Természettudományos Oktatás-módszertani Centrum szervezte a a projekt más alprogramjaiban és konferenciáin a TTK részvételét.

2.      A Természettudományos Oktatás-módszertani Centrum  2009-ben elnyerte és elkészítette az Oktatási és Kulturális Minisztérium által Integrált szellemű természettudományos tantervekre kiírt pályázatot. (5 mFT) (A kerettantervek a Centrum honlapján megtekinthetőek) A pályázatban az ELTE gyakorlóiskolák természettudományi szakos vezetőtanárai és az ELTE TTK szakmódszertan oktatói közösen dolgoztak.

 

Konferenciaszervezés:

 

A Természettudományos Oktatás-módszertani Centrum az Infopark Alapítvánnyal együttműködve a magyarul tanító tanárok számára 2011-ben nemzetközi konferenciát szervezett „A Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan” címmel.” A konferencián mintegy 400 tanár vett részt. Előadásainak anyaga a Centrum szerkesztésében az MTA támogatásával könyv alakban is megjelent. (A Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan, Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés, Nemzetközi konferencia magyarul tanító tanárok számára, az ELTE Természettudományi Oktatás-módszertani Centrum és az InfoPark Alapítvány szervezésében, Budapest, 2011. augusztus 23-25, Főszerk: Tasnádi Péter, ELTE Természettudományi Kar, Budapest, 2011, ISBN: 978-963-284-224-0) A kötet letölthető a konferencia honlapjáról. (www.termtudtan.extra.hu)

 

Véleményezés:

 

A Centrum tagjain keresztül és fontos esetekben testületileg is véleményezte a tanárképzésre és a közoktatásra vonatkozó országos és egyetemi tervezeteket. A vélemények közül legfontosabb a NAT tervezetének bírálata volt, amelyet nagy részében átvett az MTA is. A vélemény megtalálható a Természettudományos Oktatás-módszertani Centrum honlapján

 

Budapest, 2012. június 20.

 


                                                           Michaletzky György s.k.

                                               dékán