Határozat

 

az ELTE HKR TTK-ra vonatkozó kari különös részének módosításáról

 

A Természettudományi Kar Tanácsa javasolja az ELTE HKR 576. paragrafusának módosítását, ami a költségtérítési díj csökkentésének további szabályozását célozza a TTK-n.

Ezen túlmenően az érvényben lévő szöveg helyenkénti pontosítását javasoljuk.

 

Indoklás: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 2010. előtt kezdett hallgatókra vonatkozó tantervek teljesítési nehézségei hozzájárultak ahhoz, hogy a hallgatók jelentős része még 8 félév alatt se tudta befejezni alapszakos tanulmányait, és ezért költségtérítéses képzésre került. Ezt méltánylandó olyan költségtérítés-csökkentésre vonatkozó szabályozást kívánunk alkalmazni, ami nem kényszeríti a hallgatókat a teljes féléves díj fizetésére a 9. és a 10. félévükben.

A jelen szabályozás a képzésüket 2008-ban kezdő hallgatókat érinti.

 

Az 576. § módosított szövege:

 

„576. §

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS CSÖKKENTÉS

 (1) A Karra költségtérítés jogcímen befolyó összeg maximum 2 %-áig annak a hallgatónak adható költségtérítés-fizetési kedvezmény, akinek a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az előző két aktív félévét tekintve mindkettőben legalább 4,0. Első évet kezdő hallgató esetén a többletpontokkal együtt elérhető maximális felvételi pontszám legalább 80 százalékát elérő hallgatónak adható kedvezmény. Második aktív félévét kezdő hallgató esetében a többletpontokkal együtt maximálisan elérhető felvételi pontszám legalább 80 százaléka és az első félévi legalább 4,0 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag a kritérium.

 

(2) A Karra költségtérítés jogcímen befolyó összeg terhére az adott félévben maximum 1,5 millió Ft erejéig költségtérítési kedvezmény adható azoknak a 9. vagy 10. aktív félévüket megkezdő alapszakos hallgatóknak is, akikre az alábbiak teljesülnek:

 

a) alapszakos tanulmányaikat a Karon 2008-ban kezdték meg;

b) a pályázott félévben nincs olyan tárgyuk, amelyet harmadszor vesznek fel;

c) a 9. aktív félévüket kezdők korábban már legalább 150, a 10. aktív félévüket kezdők pedig korábban már legalább 160 kreditet teljesítettek alapképzésük során.

 

(3) A kedvezmény igénylésére kérvényt kell benyújtani az oktatási dékánhelyetteshez a szorgalmi időszak második hetének végéig. A kérelmekről a Kari Tanulmányi és Oktatási Bizottság dönt a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig.

 

(4) A jelen paragrafus 2. bekezdésében meghatározott kedvezmény nem haladhatja meg hallgatónként a 100 000 Ft-ot.”

 

 

Budapest, 2012. június 20.

 

 

Michaletzky György sk.

dékán