Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/21/4/2012 (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. március 22.
Dékáni Titkárság                                                                       

 

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. március 21-én  (szerdán) 13 órakor megtartott dékánválasztó üléséről

 

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

 

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással, 29 érvényes szavazatból 16  igen szavazattal dékánnak megválasztotta Surján Péter egyetemi tanárt.

13 igen szavazatot kapott még Homonnay Zoltán egyetemi tanár; Papp Gábor egyetemi tanár nem kapott támogató szavazatot.

 

A Kari Tanács az elnök előterjesztésére egyhangúlag 4 évre javasolja a dékáni megbízás kiadását.

 

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán