Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/21/4/2012 (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. március 23.
Dékáni Titkárság                                                                       

 

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. március 21-én  (szerdán) 13:45 órakor megtartott üléséről

 

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

 

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Csordás András félállású egyetemi docensi kinevezésének teljes állásúvá történő módosítását (feltételesen) a Fizikai Intézethez (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) 28 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal, 

Koren Balázs részfoglalkozású gyakorlati oktató kinevezését helyettesként, határozott időre a Matematikai Intézethez (Matematikatanítási és Módszertani Központ) 29 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Kovács Attila tudományos főmunkatársi kinevezését határozott időre (Wellcome Trust pályázat), részmunkaidőben a Biológiai Intézethez (Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék) 29 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal

            támogatta.

 

III.

A Kari Tanács egyhangúlag jóváhagyta a Kari Bizottságok tagjaira tett előterjesztést az alábbiak szerint:

A Tanulmányi és Oktatási Bizottságba Emődi Flóra helyett Nagy Katalin (kémiai szakterület) és Kiss Boglárka helyett Gere Kálmán (környezettudományi szakterület) hallgatók.

 

A Kreditátviteli Bizottságba Angyal Zsuzsa tanársegéd helyett Weiszburg Tamás egyetemi docens ( Környezettudományi Centrum).

 

 

A Bizottságok tagjainak megbízatása a 2012. szeptemberi Kari Tanács üléséig szól.

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

IV.

A Kari Tanács 10 igen, 15 nem, 5 érvénytelen szavazattal nem támogatta Sztanó Orsolya  egyetemi docens megbízását a geológus mesterszak szakfelelősi feladatainak ellátására.

 

V.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (30 igen) támogatta az ICT Innovation mesterszak alapítására és indítására tett javaslatot.

(1. sz. melléklet)

VI.

A Kari Tanács egyhangúlag  (27 igen) támogatta a Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot.

 

A Kari Tanács egyhangúlag  (30 igen) támogatta a Környezettan, mint második szak választása esetén elvégzendő 50 kredites tantárgyi modul (környezettan „minor”) képzési tervére tett javaslatot.

 

 

(2. sz. mellékletek)

VII.

A Kari Tanács az Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatára tett szenátusi előterjesztést a 3. számú mellékletben foglaltak szerint véleményezte.

 

VIII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

·         Elhunyt Peller József egyetemi docens (Matematikai Intézet) és Szemerédy Pál nyugalmazott docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet).

 

·         Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetést kapott Gábris Gyula egyetemi tanár (Földrajz- és Földtudományi Intézet) és Kiss Ádám egyetemi tanár (Fizikai Intézet), illetve Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést Szepes László egyetemi tanár (Kémiai Intézet).

·         Az ELTE Innovatív kutatója díjat Pál Gábor biokémikus kapta.

·          Következő Kari Tanács 2012. április 18-án lesz.

 

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán