Határozat

 

 

 

 

A Kari Tanács a mellékletek szerint határozza meg a Biológia alapszakon, a Fizika alapszakon, a Földrajz alapszakon, az Informatika alapszakon, továbbá a Kémiai alapszakon érvényes, tanári szakirányon a Környezettan, mint második szak választása esetén elvégzendő 50 kredites tantárgyi modult (környezettan „minor”).

 

A Kari Tanács egyben meghatározza a tanári mesterszak (tanári MA) környezettan moduljának képzési terveit a következő szakpárosításokra:

 

Tanári MA,  első szak

Tanári MA, második szak

Biológia

Környezettan

Fizika

Környezettan

Földrajz

Környezettan

Informatika

Környezettan

Kémia

Környezettan

 

A képzési tervek a mellékletekben találhatók az alapszakos szakirányos modulokkal egyetlen Excel file-ba szerkesztve külön munkalapokon.

A tanári MA kötelezően választható tárgyai egy külön Excel file-ban vannak.

 

Indoklás:

A most beterjesztett képzési tervek eddig ilyen formában nem léteztek, amit a sajnálatosan kis érdeklődés magyaráz. (Jelenleg összesen egy hallgató tanul biológia-környezettan szakpáron a tanári MA-n.)

A képzési tervekben szereplő tárgyak más képzési tervekben folyamatosan meghirdetett tárgyak, így új tárgy nem kerül meghirdetésre. A tárgyak eredetét külön Excel melléklet foglalja össze.

 

A vázolt képzési tervek 2012 szeptemberében lépnek érvénybe felmenő rendszerben.

A tanári MA végső elfogadásában a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács illetékes.

 

 

 

 

Budapest, 2012. március 21.

 

 

                                                                       Michaletzky György s.k

                                                           dékán