Határozat

 

A Kari Tanács a Matematika alapszak képzési tervének módosítását az alábbiak szerint fogadta el:

 

A sorszám-hivatkozások a képzési tervet tartalmazó mellékelt Excel táblázatra vonatkoznak.

 

168. és 138-139. sor:

Az alkalmazott matematikus szakirányon a jelenleg kötelező Programozási nyelv C++ (im1c3pn4) kötelezően választható tárgy lesz.

A jelenleg kötelezően választható  Algoritmusok tervezése és elemzése2 (mm1c2at5a/mm1c1at5a) kötelező tárgy lesz. 

 

129. sor:

Az Analízis5-A (mm1c1an5a) kötelezően választható tárgy óraszáma 2+0, kreditszáma 2 lesz.

 

174-179. sor:

Az itt szereplő kötelezően választható tárgyak nevébe belekerül a témájuk, és ennek megfelelően módosul a kódjuk 7. karaktere.

 

179. sor:

A Valószínűségszámítási modellekG-a tárgy óraszáma a korábbi 2+2 helyett 3 óra (gyakorlat) lesz.

 

174-175. sor:

Az OptimalizálásG-a és OptimalizálásE-a tárgyak a 3. félévről az 5. félévre kerülnek.

Az OptimalizálásG-a erős előfeltétele az Operációkutatás1E-a vagy Operációkutatás1E-m.

Az OptimalizálásE-a gyenge előfeltétele az OptimalizálásG-a.

 

178. sor:

Az Programozás-a tárgy  az 5. félévről az 3. félévre kerül.

E tárgy erős előfeltétele csak  a Programozási alapismeretekE.

Ennél a tárgynál közös számonkérése van az előadásnak és a gyakorlatnak, ezért csak egyetlen kódja lesz: mm1c3mp3a (gyakorlati jegy).

 

38. sor:

A Kalkulus számítógéppel2 tárgy (mm1c2ks2) eddigi erős előfeltétele mellé vagylagosan bekerül a Kalkulus számítógéppel1G (mm1c2ks1).

 

125. sor:

Az Analízis3 (mm1c2an3a) tárgynak az Algebra2 gyakorlat (mm1c2al2) ezentúl csak gyenge, és nem erős előfeltétele.

 

232. sor: A DifferenciálegyenletekG-e (mm1c2de4e) tárgy eddigi gyenge előfeltételei mellé vagylagosan bekerül az Analízis3 gyakorlat (mm1c2an3t) is.

 

Indoklás:

A javasolt változások a képzés során felhalmozott tapasztalatok alapján annak további jobbítását célozzák.

 

 

 

 

Kódok és elírások javításai:

 

56-57. sor:

A Szakszövegek írása ajánlott tárgy esetében már a 2010-es előterjesztésben* is közös számonkérés szerepelt, így a két kód, mm1c2si1 (gyakorlat) és mm1c1si1 (előadás) helyett a tárgynak csak egyetlen kódja lesz: mm1c3si1 (gyakorlati jegy).

Ugyanitt a kreditek száma 2+1 volt, de a kódtáblázatba 1+1 került. Ez az elírás javításra kerül, azaz a kreditek száma  3.

 

115-118, 136, 166-169, 204, 240-243 és 251. sor:

Az előfeltételben a helyes kód im1c1pn2 (az itt hibásan szerepelt mm1c1pn2 kód nem létezik).

 

117,168,242. sor:

A Programozási nyelv (C++) tárgy esetében már a 2010-es előterjesztésben is közös számonkérés szerepelt, így a két kód, im1c2pn4 (gyakorlat) és im1c1pn4 (előadás) helyett a tárgynak csak egyetlen kódja lesz: im1c3pn4 (gyakorlati jegy).

 

243. sor:

A 2010-es előterjesztésben a Szimbolikus Programcsomagok (im1c2sp3e) tantárgy az elemző szakirányon kötelező tantárgy volt (az adatlapja szerint), a képzési tervben azonban csak ajánlott tantárgyként szerepelt. Ezért a tárgy (a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben) kötelező tantárggyá módosul. Amennyiben a tárgyat korábban kezdett hallgató ajánlottként elvégezte, azt – a hallgató kérésére – a kötelező tárgyak közé be kell számítani.

 

 

A változások 2013. szeptemberétől felmenő rendszerben lépnek érvénybe.

 

 

*Az alapszak képzési tervének 3 éves tapasztalat nyomán született átalakítására vonatkozó elfogadott előterjesztésről van szó.

 

Budapest, 2012. május 10.

 

 

 

                                                                                  Michaletzky György

                                                                                              dékán