Határozat

 

 

A Kari Tanács a Vegyész mesterszak képzési tervét az alábbiakban módosítja:

 

Indoklás: Az elmúlt évek tapasztalatai a képzési tervben lévő számos feltétel egyszerűsítését követelik meg. A tárgykínálat részben a modernizálás jegyében, részben a rendelkezésre álló humánerőforrás függvényében változik.

 

A változtatások tematikusan az alábbiakban vannak összefoglalva, a képzési terv szövegszerű változtatásait (a változások kiemelésével) külön file tartalmazza.

 

A szak kimeneti követelményeit illetően:

1) A Vegyész Mesterszakon kötelezően választható minimális laboratóriumi kreditszám 16 kredit lesz (a korábbi 24 helyett), illetve érvényben marad az a szabály, hogy tanszékenként (értsd: szervetlen kémia, szerves kémia, fizikai kémia, analitikai kémia) legalább 4-4 kreditet kell megszerezni.

2) A képzési tervből kikerül az „összes” (BSc+MSc alatti elméleti+gyakorlati) kémiai kreditre vonatkozó szabály, viszont megmarad az a szabály, hogy a bemenetkor meglevő és a mesterképzés során kémiai labor tárgyakból megszerzendő kreditek összegének minimális száma 70 legyen.

3) Igazodva az intézeti tanszéki struktúrához a korábbi 3 szigorlat (értsd: 2 szigorlat + 1 záróvizsga) helyett 4 szigorlat lesz (értsd: 3 szigorlat és egy záróvizsga, ami lefedi a kémia 4 fő területét). E célból bevezetésre kerül a „Szervetlen kémiai szigorlat (javasolt kód: kv2n0i01), illetve az „Analitikai kémiai szigorlat (kv2n0a00), míg a jelenlegi „Szervetlen és analitikai kémiai szigorlat” felmenő rendszerben megszűnik.

4) A szigorlatok összes előfeltétele megszűnik.

 

Szakirányokat illetően:

Analitikai kémiai szakirány

5) A kötelező előadások közül az „Analitikai kémia alkalmazásai” átkerül az mesterszak törzsanyagából ajánlott tárgyak kategóriájába.

6) Helyette a kv2n9a34 kódú „Környezetanalitika” és a kv2n9a27 kódú „Élelmiszeranalitika” MSc választható tárgyak átkerülnek a kötelező előadások közé.

7) A kötelező gyakorlatok közül törlésre kerül az „Analitikai kémiai speciális labor”. A kötelező gyakorlatok kategóriába bekerül az „Introduction to Food Analysis” angol nyelvű laboratóriumi gyakorlat”.

Gyógyszerkutatás szakirány

8) A „Gyógyszeripari kutatás és fejlesztés” c. tárgy helyett a rokon tematikájú „A szellemitulajdon-védelem alapjai” c. tárgy kerül meghirdetésre.

9) A „Biospektroszkópia” c. tárgy megszűnik.

10) A „Biológiailag aktív peptidek szintézise” c. tárgy új címe „Biológiailag aktív peptidek”.

11) A szakirány kötelezően választható előadásai közé bekerülnek a Vegyész MSc-ben már létező  következő tárgyak: „Fehérje alapú gyógyszerhatóanyagok analitikája”, „Biológiailag aktív peptidek kémiai és funkcionális jellemzése in vitro”, „A fehérjekrisztallográfia módszerei” és a „Biokompatibilis felületek”.

 

Egyes tárgyakat érintő módosítások:

12) Az  „Analitikai kémiai speciális labor” – etr-es kódja: kv2n4a53 – neve „Analitikai kémiai speciális labor A”-ra változik.

13) „Bioortogonális kémiai módszerek a kémiai biológiában” címmel új speciális kollégium indul. A tárgy Vegyész MSc szakos hallgatók számára választható.

14) „Introduction to Food Analysis” címmel (angol nyelven) Vegyész MSc tantervben választható, Analitikai kémiai szakirányon kötelező) laboratóriumi gyakorlat indul.

15) „Mössbauer-spektroszkópia alapjai és alkalmazásai II.” címmel Vegyész MSc szakon választható tárgy indul.

16) A „Számítógépes kémia előadás” (kv2n1p16) és „Számítógépes kémia gyakorlat” (kv2n3p16) tárgyak besorolása Vegyész MSc szakon a kötelezően választhatóból választható kategóriába kerül.

17) A „Számítógépes gyakorlatok A-Molekulaszerkezet és biológiailag érdekes rendszerek – és a „Számítógépes gyakorlatok B - Statisztikus mechanikán, reakciókinetikán alapuló módszerek”   című tárgyak összevonásra kerülnek. Az új tárgy neve: „Számítógépes gyakorlatok”.

18) „Szervetlen kémiai speciális labor A” és „B”, „Szerves kémiai speciális labor A” és „B”, „Fizikai kémiai speciális labor A” és „B”, valamint „Analitikai speciális labor B” 4 kredites gyakorlatok indulnak a Vegyész mesterszakosoknak a választható kategóriában.

19) „Gyakorlatok a természetes szénvegyületek köréből” címmel heti 4 óra, 4 kredit értékkel preparatív laboratóriumi gyakorlat indul  kötelezően választható kategóriában. A tantárgyi adatlap mellékelve.

 

 

Budapest, 2012. november 14.

 

 

 

                                                                                  Surján Péter sk.

                                                                                  dékán