Határozat a Környezettan alapszak és Környezettudomány mesterszak képzési tervének módosításáról

 

 

 

A Kari Tanács a Környezettan alapszak és Környezettudomány mesterszak képzési tervét az alábbiakban módosítja:

 

 

 

A Környezettudományi mesterszak szakirányos tantervi modulba, szabályozottan választható tárgyként bekerül a: „Világ talajai” című, aa2n1525 kóddal ellátott tárgy (egyéb adatokat lásd melléklet).

 

Mindegyik Környezettudomány mesterszak szakirányos tantervi modulba,  szabályozottan választható tárgyként  bekerül a „Környezettudományi szintézis” című, aa2n8000 kóddal ellátott tárgy (egyéb adatokat lásd melléklet).

 

-  Környezetvédelem alapjai (aa1c1064) című tárgy a Környezettan BSc tantervi háló 2.2. környezet- és természetvédelmi alapismeretek moduljában kollokvium helyett – tévesen ‑ gyakorlatként szerepel.

 

-  A Környezettudomány mesterszak környezet-földtudomány szakirány szakmai tárgyai modulban a „Víz- és környezeti igazgatás, gazdálkodás” kollokvium (aa2n1507 – de a hálóban tévesen aa2n1504 kóddal szerepel) tárgy címe módosul: „Környezetföldtani praktikum (állapotvizsgálat, kárelhárítás, hulladékelhelyezés)” címre, valamint aa2n1507 kódra, illetve a 4. félévről a 3. félévre tevődik át.

 

-  A Környezettudomány mesterszak környezet-földtudomány szakirány szakmai tárgyai modulban a „Víz- és környezeti igazgatás, gazdálkodás” gyakorlat (aa2n4504) tárgy címe módosul: „Környezetföldtani praktikum (állapotvizsgálat, kárelhárítás, hulladékelhelyezés)” címre, valamint a 4. félévről a 3. félévre tevődik át.

 

-   A Környezettan alapszak 2.1.2. Az élő anyag és folyamatai, kölcsönhatásai című modulban az " Általános mikrobiológia I.B EA " (ba1c1030) tárgy az 5. félévről a 4. félévre tevődik át.

 

-   A Környezettan alapszak 2.1.2. Az élő anyag és folyamatai, kölcsönhatásai című modulban az "Mikrobiológia Gyakorlat" (ba1c4030) tárgy az 5. félévről a 4. félévre tevődik át.

 

 

 

Budapest, 2012. november 14.

 

 

 

                                                                                  Surján Péter sk.

                                                                                  dékán