Világ talajai című tárgy mintaegység adatai

 

Tantárgy címe:

Világ talajai

Tárgy címe angolul:

Soils of the World

Tantárgyfelelős neve:

Szalai Zoltán

Tantárgy oktatói:

Szalai Zoltán

Tantárgy besorolása:

Szabályozottan választható: Környezettudomány MSc összes szakirány

Tanszék:

Környezettudományi Centrum (KTC)

Oktatás formája:

előadás

Számonkérés módja:

Előadás : A-típusú kollokvium,

A kurzus féléve:

(őszi félév)

Mintaegység kód:

aa2n1525

Kontaktórák száma:

heti 2+0 óra

Kreditszám:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Környezettudományi szintézis című tárgy mintaegység adatai

 

Tantárgy címe:

Környezettudományi szintézis

Tárgy címe angolul:

Synthesis of environmental science

Tantárgyfelelős neve:

Weiszburg Tamás

Tantárgy oktatói:

Weiszburg Tamás, Márialigeti Károly, Homonnay Zoltán, Záray Gyula, Kiss Ádám, Angyal Zsuzsanna, Machon Attila

Tantárgy besorolása:

Szabályozottan választható: Környezettudomány MSc összes szakirány

Tanszék:

Környezettudományi Centrum (KTC)

Oktatás formája:

előadás

Számonkérés módja:

Előadás : A-típusú kollokvium,

A kurzus féléve:

(tavaszi)

Mintaegység kód:

aa2n8000

Kontaktórák száma:

heti 2+0 óra

Kreditszám:

2