Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/21/9/2012. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. szeptember 21.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. szeptember 19-én (szerdán) megtartott üléseiről

Surján Péter dékán beiktatását követően Mezey Barna rektor átadta Michaletzky György korábbi dékánnak az ELTE Emlékérmét, majd a Dékán a Kar ajándékát átnyújtva köszönte meg Michaletzky György munkáját.

 

* * * * * * * * * * * *

 

A rendes ülés napirendje előtt a Dékán Becski Gézáné Bodzsár Éva egyetemi tanárnak Pro Universitate Arany fokozatot, Sármay Gabriella egyetemi tanárnak Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatot és Kiskó Máriának Trefort Ágoston Emléklapot nyújtott át.

A Dékán bejelentette, hogy a Kari Tanács új hallgatói tagjai: Ferdinandy Bence, a HÖK új elnöke; Nagy Katalin, Zomborácz Kitti, Ölbei Márton, Béni Kornél, Hegedüs György, Koczúr Szilvia, Jancsó Tamás, Hermán Dániel, Sándor Máté Csaba.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (27 igen) támogatta az Ügyrendi Bizottságnak Vellai Tibor docenssel és hallgatói tagként Ölbei Mártonnal való kiegészítésére tett javaslatot.

 

   III.

A Kari Tanács titkos szavazással

Nagy Márton tanársegédi kinevezésének helyettesként, határozott időre való meghosszabbítását a Fizikai Intézethez (Atomfizikai Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Kiss Gabriella tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Ásványtani Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Török Viktor tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Természetföldrajzi Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

            Titkos Tamás tanársegédi kinevezését helyettesként, határozott időre a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal

támogatta.

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással Szalai Zoltán docensi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Környezet és Tájföldrajzi Tanszékre) 26 igen, 1 nem szavazattal,  és Nagy Balázs docensi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Természetföldrajzi Tanszékre) egyhangúlag (27 igen) támogatta.

V.

A Kari Tanács titkos szavazással 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazat mellett támogatta Királyné Tamás Anikó Eszternek a Gazdasági és Műszaki Osztály vezetésével való megbízását.

VI.

A Kari Tanács jóváhagyta a Kari Tanács Bizottságainak hallgatói tagjaira tett előterjesztést az alábbiak szerint:

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottságba:

Nagy Katalin (mint tanulmányi elnökhelyettes), Vörös Éva, Kovács Olivér, Csonka Diána, Ferenczi Dóra

A környezettudományi szakterületet tanácskozási joggal Gere Kálmán képviseli.

                       

Kari Jegyzet Bizottságba:

Tóth Róza (Esélyegyenlőségi biztos), Ferdinandy Bence (HÖK elnök), Nagy Katalin (tanulmányi elnökhelyettes), Váry Zsolt, Árendás Péter

 

Kari Könyvtári Bizottságba:

Török Balázs

 

Kari Költségvetési Bizottságba:

Ferdinandy Bence (HÖK elnök)

 

Kari Kreditátviteli Bizottságba:

Nagy Katalin (tanulmányi elnökhelyettes)

 

Kari Fegyelmi Testületbe:

Ferdinandy Bence (HÖK elnök), Nagy Katalin (tanulmányi elnökhelyettes), Kovács Fanni (Biológia Szakterület), Béni Kornél (Fizika Szakterület), Jancsó Tamás, Jánosi Attila (Földrajz- és Földtudományi Szakterület), Simon Flóra (Kémia Szakterület), Máthé Ágnes (Környezettudományi Szakterület), Dukán András Ferenc (Matematika Szakterület).

           

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

VII.

 

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jubileumi oklevelek adományozására tett javaslatot (1. sz. melléklet).

 

VIII.

 

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kari Tanács 2012/2013. tanév I. félévi üléstervét (2. számú melléklet).

IX.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·         Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár a Magyar Érdemrend középkeresztjét,  Szőnyi Tamás egyetemi tanár és Pálfy Péter Pál egyetemi tanár a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át augusztus 20-a alkalmából.

·          Áder János köztársasági elnök szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki a Biológiai Intézetben: Nyitray Lászlót, a Fizikai Intézetben: Derényi Imrét, Jakovác Antalt, Katz Sándort, a Földrajz-és Földtudományi Intézetben: Kázmér Miklóst, a Kémiai Intézetben: Rábai Józsefet, Túri Lászlót, a Matematikai Intézetben: Károlyi Gyulát.

·         A Szenátus Professor Emeritus címet adományozott: Abaffyné Dózsa-Farkas Klára, Csikor Ferenc, Fogarasi Géza, Gábris Gyula, Gráf László, Hollósi Miklós, Kiss Ádám, Láng Ferenc és Patkós András egyetemi tanároknak.

·         Az „Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme” kitüntetést adományozott az Egyetem Szenátusa Michaletzky György egyetemi tanárnak, a Kar volt dékánjának. Détári László egyetemi tanár, volt dékánhelyettes Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát, Homonnay Zoltán egyetemi tanár, volt dékánhelyettes és Nagymarosy András egyetemi docens Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát, Balogh Lajosné laboráns Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát vehette át. Himics Friderika technikus laboráns Trefort Ágoston Emléklapot kapott.

·         A kiemelkedő eredményt elérő fiatal geofizikusok elismerésére a Dr. William B. Agocs és az ELTE rektora által alapított William B. és Elizabeth Behr Agocs Geofizikai Kutatási Alap díját idén Szabó Brigitta és Oláh Péter vehette át szeptember 14-én.

·         Először jutott a világ százötven legjobbja közé az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakja – a képzést a 101-150. hely közé sorolták a sanghaji Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2012-es rangsorának összeállítói.

·         A Quacquarelli Symonds (QS) nevű brit cég 2004 óta minden évben elkészíti a világ legjobb egyetemeinek listáját, értékelve a karokat is. A legjobb magyar helyezést az ELTE Természettudományi Kara érte el, amely a világrangsorban 28 helyet lépett előre tavalyhoz képest, és így a 222 lett.

·         Az ETR-t november 15-étől felváltja a NEPTUN Elektronikus Tanulmányi Rendszer. Az új rendszerről Cseszregi Tamás oktatási igazgató tart tájékoztatót 2012. szeptember 27-én, csütörtökön 14.30-kor a Marx teremben (0.87.), ahol természetesen szívesen válaszol a feltett kérdésekre is.

·         A Kari Tanács következő ülése 2012. október 17-én lesz.

 

Frank András intézetigazgató bejelentette, hogy a Fulkerson-díjat Lovász László egyetemi tanár és Szegedy Balázs kapta idén a sűrű gráfok sorozatainak limeszfüggvényekkel való jellemzéséről szóló cikkért. A  kiemelkedő diszkrét matematikai cikkekért járó, Delbert Ray Fulkersonról elnevezett kitüntetést a Mathematical Programming Society (MPS) és az American Mathematical Society (AMS) közösen oszt ki az MPS három évente rendezett nemzetközi ülésén.

 

kmf.

Surján Péter s.k.
                       dékán

 

Csibra Klára s.k.
     a KT titkára