Határozat jubileumi diplomák adományozásáról

 

 

Arany

 

biológia-összehasonlító állatanatómia

            1. Dr. Péczely Péter

 

biológia-kémia

 

1.      Bátaszéki Judit

2.      Csalagovits Istvánné

3.      Dr. Csalagovitsné Gőbel Veronika

4.      Hetényiné Lendvai Éva

5.      Hints Lívia

6.      Lak Valéria Kovács Barnabásné

7.      Dr. Parádi Elemér

8.      Dr. Pfeiffer Ádám

9.      Dr. Sebestyén Ferenc

10.  Dr. Veres Judith PhD

 

biológia-földrajz

 

1.      Bodzay Károlyné

2.      Dr. Bokor Péter

3.      Dr. Bokor Péterné

4.      Bordács Andrea

5.      Fazekas János

6.      Hankó Istvánné

7.      Harnóczné Dr. Bargár Ilona

8.      Dr. Horváth István

9.      Horváth Józsefné Németh Katalin

10.  Józsa Bálintné-Székely Éva

11.  Karádi Ilona

12.  Marosi Klára

13.  Papdi Tiborné

14.  Papp-Váry Árpád Dr.

15.  Pintér Istvánné

16.  Schmidt Ferencné Molnár Etelka kimentését kéri

17.  Simon Dénesné

18.  Spehr Gabriella Magdolna

19.  Sztankovics Józsefné

20.  Szűcs Imre

21.  Tarnai Mária

22.  Varga Béla

 

 

fizika

                        1. Vastag György

 

fizikus

 

 1. Argay Gyula
 2. Dr. Bretz Viola
 3. Méhn Márton István
 4. Neubauer Irén
 5. Dr. Rockenbauer Antal
 6. Dr. Rösner Béla
 7. dr. Schultz György
 8. Dr. Szathmáry Zoltán
 9. Dr. Szenes György
 10. Dr. Zimmer György

 

geofizikus

 

1.      Lantos Miklós

2.      dr. Nemesi László

3.      Pásztor Erzsébet

4.      Prof. Tong Szong-sen

5.      Dr. Szeidovitz Győző

6.      Dr. Szeidovitzné Woynárovich Zsuzsanna

 

földrajz-történelem

 

1.      Prof. Dr. rer. nat Dr. phil. habil. Gyulay Pápay akadémikus

2.      Kolos Virág

 

geológus

 

1.      Dr. Bodrogi Ilona

2.      Dr. Bohn Péterné dr. Havas Margit

3.      Dr. Kaszás Ferenc

4.      Dr. Kleb Béla

5.      Dr. Komlóssy György

6.      Dr. Vető István

 

kémia-fizika

 

 1. Bernáth Ágnes
 2. Dobos Zsolt Károly
 3. Julia Randau
 4. Dr. Kampfl József István
 5. Dr. Karácsonyi Rezső
 6. Lakatosné Dr. Varsányi Magda
 7. dr. Reisz Tivadarné
 8. Dr. Riedel Miklós
 9. Dr. Rózsahegyi Márta
 10. Szaberszki Katalin
 11. Szabó Lászlóné Hoffmann Ilona
 12. Szomjas Éva
 13. Volly Tamás

 

matematika-fizika

 

1.      Barta Pál

2.      Bartha Gyöngyi

3.      Beliczky Tibor

4.      Csilling Lászlóné

5.      Dr. Radnai Gyula

6.      Fehér János Dr.

7.      Gedeon Melitta

8.      Hevesi Géza

9.      Lőkös Ágnes

10.  Nemes Lászlóné Láday Mária

11.  Plósz Katalin Gyöngyi

12.  Sándor Józsefné

13.  Skrapits Lajos

14.  Stubnya Gusztávné

15.  Száler Borbála

16.  Székely Imréné

17.  Tigyi Katalin

18.  Tóber Ernő Dr.

19.  Vasas Gyuláné Palotás Mária

 

matematika, alkalmazott matematika

 

1.      Dr. Frivaldszky Sándor

2.      dr. Mályusz Károly

 

matematika-ábrázoló geometria

 

1.      Pogáts Ferenc

 

matematika-ábrázoló geometria-matematikus

 

            1. Dr. Böröczky Károly

 

 

matematika -fizika– ábrázoló geometria

 

 

 1. Gergely Ervin
 2. Schipp Ferenc Dr.
 3. Szentesiné Szegedi Anna

 

Vegyész

 

 

 1. Adler Györgyné Solt Vera
 2. Beke Gyuláné Turi Mária Dr.
 3. Benczik János
 4. Czajlik Istvánné Csizér Éva
 5. Debreczeni Márta dr.
 6. Farkas Mariann dr.
 7. Horváth Edit Dr.
 8. Jákli György Dr.
 9. Kőszegi Béla
 10. Lábody Imre dr.
 11. Lévay Béla Dr.
 12. Nagy Kálmánné dr. Czakó Ilona
 13. Orbán Miklós Dr.
 14. Pásztor Judit
 15. Reicher Johanna Dr.
 16. Schőnviszkyné Gáldi Anna
 17. Torkos László Dr.
 18. Tóth Sarudy Éva Dr.
 19. Vargay Mária

 

 

Gyémánt

 

 

biológia-földrajz

 

1.      Bucskó Béla

2.      D. Nagy Éva

3.      Dr. Gazsó Lenke

4.      Ghyczy György

5.      Dr. Góczán László

6.      Dr. Kiss Jánosné sz. Ponyiczky Ágnes

7.      Dr. Suba János

8.      Dr. Zsoldos Ferenc

 

biológia-kémia

 

1.      Dombay Sándor Árpád

2.      dr. Kerényi Ervinné Báthory Mária

3.      Pesti Lászlóné Somogyi Gyöngyi

4.      Pogány Mária

5.      Szabó Lászlóné Fehér Margit

 

           

földrajz-történelem

 

1.      Dr. Bodrogi Károly

2.      Kárpátiné Radó Denise

 

 

 

 

geológus

 

1.      Dr. Kisvarsányi Géza

2.      Rásonyi László

3.      Saáry Éva

4.      Dr. Vitális György

 

 

 

matematika-fizika

 

1.      Blészer Jenő

2.      Deák Istvánné

3.      Dobay Kálmánné Dr. Szegleth Anna

4.      Huszár László

5.      dr. Kisdi Dávid

6.      Kisdiné Dr. Koszó Éva

7.      Nagyné Kaposi Ilona

 

 

matematika-kémia

 

1. Szabó Jánosné Szabó Mária

 

 

természetrajz-földrajz

 

            1. Arató Miklósné Telléry Mária

 

Vegyész

 

1.      Bácskai Róbert

2.      Dr. Bakos László

3.      DR. Bihari-Varga Magdolna

4.      Czermann Jánosné Kubányi Judit

5.      Csongrádi Károly

6.      Felcser Béla

7.      Galambos Anna

8.      Hámoriné dr. Szabó Júlia

9.      Dr. Haskó Ferenc

10.  Ivánfi Jenő

11.  Karácsonyi Béla

12.  März István

13.  Dr. Medgyesi Iván Pál

14.  Mihályi Antal Dr.

15.  Dr. Sárossy István Árpád

16.  Dr. Szabó Elek

17.  Varga János

18.  Vargáné Dr. Bartos Éva

 

 

Vas

 

földrajz-fizikai földrajz-klimatológia

 

1.      Kilik Ferencné

2.      Kiss Irén

3.      Zombai Pál Ádám Dr.

 

 

Rubin

 

kémia-fizika-matematika

 

1.      Dr. Rusznák István

 

kémia-fizika

 

1. Dr. Rusznák Istvánné

 

mennyiségtan-természettan

 

         1. Demeter Andorné

 

Platina

 

zoologia, geographia, mineralogia

 

         1. Dr. Móczár László

 

 

 

Budapest, 2012. szeptember 21.

 

                                                                                              Surján Péter

                                                     dékán