A Kari Tanács
2012/2013. tanév I. félévi ülésterve

 

 

Szeptember 19. 

I. 1) A Kar új dékánjának beiktatása

II. Rendes ülés

1)      Javaslat az Ügyrendi Bizottság kiegészítésére

2)      Személyi kérdések

3)      Javaslat docensi kinevezésekre

4)      Javaslat a Gazdasági és Műszaki Osztály vezetőjének személyére

5)      Javaslat a Kari Tanács Bizottságainak hallgatói tagjaira

6)      Jubileumi oklevelek adományozása

7)      A Kari Tanács 2012/2013. tanév I. félévi ülésterve

8)      Bejelentések

 

 

Október 17.

1)      Személyi kérdések

2)      Szenátusi előterjesztések véleményezése

3)      Bejelentések

 

 

November 21.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat docensi, kutatóprofesszori és tudományos tanácsadói pályázatok kiírására

3)      Javaslat egyetemi és főiskolai magántanári, címzetes egyetemi és főiskolai tanári és címzetes egyetemi és főiskolai docensi cím adományozására

4)      Javaslat Professor Emeritusi cím adományozására

5)      Szenátusi előterjesztések véleményezése

6)      Bejelentések

 

 

December  12.

 

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat az Ügyrendi Bizottságra

3)       A Kari Tanács titkárának megválasztása

4)      Javaslat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozására

5)       Javaslat a Kari Tanács Bizottságaira

6)      Javaslat a Szakterületi Habilitációs Bizottságokra

7)      Bejelentések

 

Budapest, 2012. szeptember 21.                                          

                                                                                                   Surján Péter sk.

                                                                                                       dékán