Eötvös Loránd Tudományegyetem                                             TTK/82/42013 (T-9)
Természettudományi Kar                                                            Budapest, 2013. április 18.

Dékáni Titkárság                                                                        

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. április 17-én (szerdán) megtartott üléséről

            A Dékán átadta a Kar nevesített emlékérmét Barkács Katalin adjunktusnak.

                                                                       I.

            A 7. ponttal (HKR általános részének módosítása) kapcsolatban problémák merültek fel, ezért a Dékán a kérdéses napirendi pont elnapolását javasolta. A Kari Tanács a módosított napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

                                                                       II.

 

            A Kari Tanács titkos szavazással Szabó György tudományos tanácsadói (a szenátusi  döntésig tudományos főmunkatársi) kinevezését, határozott időre, a Future ICT pályázat terhére  a Fizikai Intézethez (Biológiai Fizika Tanszék) 27 igen,0  nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta.

 

                                                                       III.

            A Kari Tanács egyhangúlag (28 igen) támogatta a kutatóprofesszori pályázat kiírására tett javaslatot a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Űrkutató Csoport).

                                                                       IV.

            A Kari Tanács titkos szavazással Kürti Jenő egyetemi tanár megbízását a Fegyelmi Testület elnöki teendőinek ellátására 28 igen, 0 nem szavazattal, és Karátson Dávid egyetemi docens megbízását a Fegyelmi Testület elnökhelyettesi teendőinek ellátására 27 igen, 1 nem szavazattal támogatta.

 

 

                                                                       V.

 

            A Kari Tanács titkos szavazással a Kar Tudományos Diákköri Érmét adományozta Kovács József adjunktus (Földrajz- és Földtudományi Intézet) részére 26 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal, és Mészáros Róbert adjunktus (Földrajz-és Földtudományi Intézet)  részére 26 igen, 0 nem,  2 érvénytelen szavazattal.

                                                          

                                                                       VI.

 

            A Kari Tanács titkos szavazással a Kar Kiváló Oktatója címet adományozta Michaletzky György egyetemi tanár (Matematikai Intézet) részére 27 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal és Tichy Géza egyetemi tanár (Fizikai Intézet) részére 27 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal.

 

                                                                       VII.

 

            A Kari Tanács 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett támogatta a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozását az 1. számú mellékletben szereplő hallgatók részére.

VIII.

 

            A Kari Tanács az ELTE Etikai Kódexére vonatkozó szenátusi javaslatot a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint véleményezte.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

 

                                                                       IX.

 

            A Kari Tanács egyhangúlag  (28 igen) támogatta a Matematika mesterszak, Biológia mesterszak, Biológia alapszak  képzési tervének módosítására tett javaslatot.

 

(3. sz. melléklet)

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

                                                                       X.

 

            A Kari Tanács egyhangúlag (28 igen) támogatta a Biológia, Fizika, Kémia, Matematika, Természetismeret és Környezettan osztatlan tanári szakok indítását.

A Földrajz tanári szak indítására vonatkozó javaslatot a Tanács 11 igen, 5 nem, 12 tartózkodás mellett nem támogatta.

 

(4. sz. melléklet)

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

 

 

 

XI.

 

            A Kari Tanács egyhangúlag (28 igen) elfogadta a E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n című, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara a „Képzők képzése” projekttevékenység teljesítése céljából felnőttképzés keretében, kizárólag belső képzésként a pályázat céljaihoz illeszkedő tanfolyamok indítását.

 

 

(5. sz. melléklet)

XII.

 

            A Kari Tanács 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kar 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, azzal, hogy a tanács tagjai által javasolt kiegészítések az előterjesztésben kerüljenek be.

 

 

                                                                       XIII.

 

            A Kari Tanács 24 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett támogatta a teremelnevezésről és szoborállításról szóló alábbi előterjesztést:

 

  Termet elnevezni és szobrot állítani csak a természettudományok területén kiemelkedő érdemeket szerzett személy elhalálozást követően, legkorábban a 3. év elteltével lehet.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

XIV.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·         Elhunyt Császár János vegyész, a Szerves Kémiai Tanszék nyugalmazott  tudományos főmunkatársa.

 

·         Április 17-én 19 órától kezdődik az Aula Magnaban a Matematikus hangverseny.

 

·         A Kar Eötvös-napi rendezvényei 2013. május 9-én 9 órától az Eötvös-teremben lesznek. 14 órától Somogyi Péter, Agy-díjas (Brain Prize) biológus tartja díszdoktori előadását.

 

·         A Pázmány-napi egyetemi rendezvényekre, illetve a díszdoktor avatásra május 10-én kerül sor.

 

·         A Kari Tanács következő ülése május 8-án lesz.

 

kmf.

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Surján Péter s.k.
dékán