Biológia alapképzés képzési tervének módosítása

2013.04.10.

 

 

"Biokémia–Molekuláris biológia" tárgy
alap- és emeltszintű előadásainak megfeleltetése

A biológia alapképzésben érvényes szabályozás szerint a kötelező modulok megfelelő alapszintű („B”-szintű) tárgyait kiváltják az emeltszintű („A-szintű) tárgyak.

A biológia alapképzés biológus szakirányán kötelező differenciált szakmai tárgy a bb1c1417Biokémia-Molekuláris biológia I.B EA” kétórás alapszintű előadás. E tárgy ismeretanyagát emeltszinten két félévben tartott két kurzus, a bb1c1537Biokémia-Molekuláris biológia I.A EA” (4+0) és a bb1c1528Biokémia-Molekuláris biológia II.A EA” (2+0) tematikája fedi le. Ebből következően a "Biokémia-Molekuláris biológia" alapszintű ("B") előadást az I.A és a II.A előadások csak együttesen válthatják ki. Ezt azonban az érvényes szabályozás nem biztosítja. A fenti szabály szerint ugyanis egy hallgató úgy is eljuthat a záróvizsgáig, hogy – egyébként a jelenlegi szabályozásnak eleget téve – a bb1c1537Biokémia-Molekuláris biológia I.A EA” elvégzésével, a biokémia tárgy ismeretanyagának csak egy részét (kb. felét) ismerte meg és teljesítette! Ezt a "lehetőséget" egyre több hallgató használja ki.

Ezen ellentmondás feloldására javasoljuk a jelenlegi szabály kiegészítését, pontosítását az alábbiak szerint:

"Alapesetben az „A-szintű tárgyak kiváltják a kötelező modulok megfelelő „B”-szintű tárgyait. A Biokémia-Molekuláris biológia I.B előadást a Biokémia-Molekuláris biológia I.A és II.A tárgyak együttesen váltják ki. A differenciált szakmai tárgyak 60 kreditjébe az „A-kreditek „B”-kreditekkel csökkentett értéke számítható be."

 

 

 

Differenciált szakmai tárgyak modul – Alkalmazott biológiai almodul

 

Kreditbeszámítási szabályváltozás

 

A jelenlegi szabályozás szerint:

„Az "Alkalmazott biológiai gyakorlatok" almodul kurzusainak kreditjei csak az összes kredit (18) teljesítése esetében számíthatók be a differenciált szakmai tárgyak 60 kreditjébe.”

Új szabályozás:

Az "Alkalmazott biológiai gyakorlatok" almodul teljesített kurzusainak kreditjei az almodul legalább 6 kurzusának elvégzése esetében számíthatók be a differen­ciált szakmai tárgyak 60 kreditjébe.

 

 

Tantárgyfelvételi előfeltételek változások az almodul egyes kurzusainál:

 

bb1c4ab3   Zoocönológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban GY
4. félév

jelenleg előfeltétel: nincs

új előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c4409  Állatrendszertan IV.B GY (3. féléves tárgy)
vagy
bb1c4411  Állatrendszertan IV.A GY (3. féléves tárgy)

(A változtatás célja, hogy a kurzust csak azon hallgatók vehessék fel, akik a gyakorlat anyagának megértéséhez szükséges ismeretekkel rendelkeznek.)

 

bb1c4ab5   Növényszervezettani vizsgálómódszerek GY
5. félév

jelenlegi előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c1102 Sejtbiológia EA (1. féléves tárgy)
és
bb1c4301 Növényszervezettan - III. GY (3. féléves tárgy)

módosított előfeltétel:          
erős előfeltétel
bb1c1102 Sejtbiológia EA (1. féléves tárgy)
bb1c4301 Növényszervezettan - III. GY     !törölve!

(A változtatás célja előfeltétel könnyítés.)

 

bb1c4ab8   Alkalmazott biokémiai gyakorlatok GY
6. félév

jelenlegi előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c1417  Biokémia-Molekuláris biol. I.B EA (4. féléves tárgy)
vagy
bb1c1537  Biokémia-Molekuláris biol. I.A EA (4. féléves tárgy)

új előfeltétel: 
erős előfeltétel
bb1c1638  Bevezetés a biokémiába - I.B EA (3. féléves tárgy)
vagy
bb1c1308  Bevezetés a biokémiába - I.A EA (3. féléves tárgy)

(A változtatás célja előfeltétel könnyítés, a jelenleginél korábbi félévben teljesíthető tárgy előfeltételként való megjelölésével.)

 

 

bb1c4a11   Alkalmazott növénytani gyakorlat GY
6. félév

jelenlegi előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c1523  Növényélettan - II. EA (5. féléves tárgy)

új előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c1418  Növényélettan - I. EA (4. féléves tárgy)

(A változtatás célja előfeltétel könnyítés, a jelenleginél korábbi félévben teljesíthető tárgy előfeltételként való megjelölésével.)