Határozat

 

 

A Kar Tanácsa támogatja

 

 

az E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n című, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara a „Képzők képzése” projekttevékenység teljesítése céljából felnőttképzés keretében, kizárólag belső képzésként a pályázat céljaihoz illeszkedő tanfolyamokat indítását.

 

A képzés helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A – 1/C

 

A tanfolyamok szakmai felügyelője Dr. Kárpáti Andrea egyetemi tanár. A szakmai felügyelő feladata a képzést végzőknek és a képzések szakmai tartalmának folyamatos felügyelete.

 

A képzések a Természettudományi Karon, a 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, ill. 1/C címen található épületekben valósulnak meg. A képzésekhez szükséges tárgyi feltételek (tantermek, számítástechnikai eszközök, szoftverek) rendelkezésre állnak. A képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakmai kompetenciával rendelkező oktatói és a szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező külső szakértők végzik.

 

A képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződés kerül megkötésre. A képzések elsődleges célcsoportja a pályázat megvalósításában résztvevő, az elektronikus tananyagok elkészítését vállaló oktatók köre, másodlagos célcsoportot képzenek a Természettudomány Kar további oktatói. A tanfolyamokon érdeklődés esetén korlátozott számban hallgatók is részt vehetnek. A képzéseken való részvételnek előfeltétele nincs.

 

A tanfolyamokon és az azok lezárásaként megszervezésre kerülő számonkéréseken való részvétel díjmentes.

 

A tanfolyamon résztvevők a részvételről tanúsítványt kapnak.

 

A tanfolyamok részletes adatait a tanfolyam adatlapok tartalmazzák (melléklet). A képzésekre a projekt futamideje alatt kerül sor.

 

A projekthez kapcsolódó képzések:

1.      Mentorált kurzusfejlesztés, kurzusfejlesztők oktatása, e-learning módszerrel

2.      Oktatói hatékonyság és kommunikáció-fejlesztő tréning I-II.

3.      Vizualizáció a természettudományban I-II.

4.      Tudományos filmkészítés

5.      Média-kommunikáció természettudományi kutatók részére

6.      Hallgatók és oktatók felkészítése a hálózatalapú együttműködésre

7.      Televíziós műsorkészítés

8.      Kiállítási kommunikáció

9.      A tudományos újságírás alapjai

10.  Mentorált e-learning kurzusfejlesztés

11.  Apple

12.  Flash animáció

13.  Az angol nyelvű tananyagok bevezetése és tudományos kommunikáció az idegen nyelvű oktatásban

14.  E-learning eszközök alkalmazási lehetőségei a biológia oktatásában

15.  3D fotódokumentáció készítése és alkalmazása az élő és élettelen természettudományos oktatásban

16.  E-learning eszközök alkalmazási lehetőségei a biológia oktatásában. Tudásellenőrző Flash animációk készítése

17.  A földtudományok oktatásának megújítási lehetőségei az e-learning fejlesztések és lehetőségek tükrében

 

 

 

Budapest, 2013. április 19.

 

                                                                                                          Surján Péter

                                                                                                               dékán