Javaslat az Egyetemi Doktori Szabályzat Karra vonatkozó részének módosítására

(EDSZ 9/6. sz. melléklet)

 

A Kari Doktori Tanács az alábbi módosításokat javasolja:

1.EDSZ 9/6. sz. melléklet 2. § (1) bekezdése egy további, i ponttal egészül ki:

A Természettudományi Kar Doktori Tanácsának feladatai:

i) dönt a doktori iskolák tanácsának felterjesztése alapján a doktori iskola szigorlati tárgyainak jegyzékéről, azok tematikájáról.

2. Az EDSZ 9/6. sz. melléklet 17.§-a (szigorlati tárgyak listája) a javaslat 1. pontjával összefüggésben kerüljön ki a Doktori szabályzatból.

3.EDSZ 9/6. sz. melléklet 18.§-ának alábbi alcíméhez tartozó szöveg az alábbiak szerint módosuljon:

 

Fizetendő díjak a fokozatszerzési eljárás során

Az eljárási díj teljes összege 150000.- Ft az eljárás nyelvétől függetlenül.

Lehetőség van a két részletben történő fizetésre az alábbiak szerint:

első részlet: 75 000.- Ft (jelentkezéskor fizetendő)

második részlet: 75 000.- Ft (dolgozat leadásakor fizetendő)

150 oldalt meghaladó terjedelmű értekezés benyújtásakor másfélszeres eljárási díjat kell fizetni.

 

4.EDSZ 9/6. sz. melléklet 18.§-ának alábbi alcíméhez tartozó szöveg az alábbiak szerint módosuljon:

 

Tiszteletdíjak a fokozatszerzési eljárásban részvevő bizottsági tagok részére az eljárás nyelvétől függetlenül:

Szigorlati bizottság:

tag 14 000 Ft

Bírálóbizottság:

bíráló 20 000 Ft

A tiszteletdíjak kifizetésére megbízási szerződéssel kerül sor, amennyiben a megbízott a bérszámfejtési feltételeknek megfelelő dokumentációt a felkérő levélhez megküldött mellékletben rögzített határidőig a TEO rendelkezésére bocsátja.

A nem budapesti illetékességű megbízott részére utazásának költsége megtérítésre kerül,

amennyiben a megbízott az elszámolási feltételeknek megfelelő dokumentációt a felkérő

levélhez megküldött mellékletben rögzített határidőig a TEO rendelkezésére bocsátja. Külföldi bizottsági tag esetén a TEO a bizottsági tag részére a vonatkozó rektori utasításban megállapított mértékben konzultációs díjat fizet, a bizottsági tag útiköltségének megtérítéséről a fogadó tanszék gondoskodik.

 

Budapest, 2013. február 22.                                                             Surján Péter                                                                                                                            dékán