Határozat a Kari Tanács üléstervéről

-  2012/2013. II. félév -

 

 

Január 16.

 

1)     Személyi kérdések

2)     Javaslat docensi kinevezésre

3)     Javaslat az Egyetemi Doktori Tanács kari póttagjának személyére

4)     Javaslat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozására

5)     Javaslat tanszékvezetői megbízásokra

6)     2012-ben benyújtott egyetemi tanári pályázatok véleményezése

7)     A Kari Tanács 2012/2013. tanév II. félévi ülésterve

8)      Javaslat a Kari SzMSz módosítására (Kari Tanács összetétele)

9)     Javaslat a Kar Professzori Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

10)  Javaslat a képzési tervek átalakításának irányelveire

11)  Javaslat képzési terv módosítására

12)  Javaslat Eötvös Tudományos Konferenciára

13)  Bejelentések

 

Február 20.

1)      Személyi kérdések

2)      A Kari Tanács titkárának megválasztása

3)      Bejelentések

 

 

Március 20.

 

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat Kari Bizottságokra

3)      Bejelentések

 

 

 

 

 

Április 17.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat Tudományos Diákköri Érem adományozására

3)      Javaslat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozására

4)      Javaslat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozására

5)      A Kar 2013. évi költségvetése

6)      Javaslat költségtérítési díj összegére

7)      Bejelentések

 

 

Május 15.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat professor emeritusi címek adományozására

3)      Javaslat egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi címek adományozására

4)      2012. évben benyújtott egyetemi tanári pályázatok véleményezése

5)      Javaslat a 2013. évben kiírandó egyetemi tanári pályázatok kiírására

6)      Szenátusi előterjesztés véleményezése

7)      Beszámoló a Kar 2012. évi gazdálkodásáról

8)      Bejelentések

 

 

Június 19.

1)      Személyi kérdések

2)      Tanszékvezetői pályázatok véleményezése

3)      Javaslat docensi kinevezésekre

4)      Bejelentések

 

 

Budapest, 2013. január 17.                           

                                                                                              Surján Péter

                                                                                                          dékán