Határozat

 

 

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosítja a Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak képzési tervét.

 

A módosítások 2013 szeptemberében lépnek érvénybe felmenő rendszerben.

 

1.      A „Kvantitatív pénzügyek” tárgy erős előfeltételei a „Befektetések (zm4n1be1)” és a „Vállalati pénzügyek (zm4n1vp1)” tárgyak. Így az előfeltételek közül kikerülnek a „Sztochasztikus folyamatok (mm4n1sf2) és a „Pénzügyi folyamatok matematikája (mm4n1pf2p-a)” tárgyak.

Indoklás: a tárgy tematikájának megváltozása nem teszi a továbbiakban szükségessé a folytonos paraméterű folyamatok sztochasztikus integráljának elméletét.

 

2.      A „Kamatlábmodellek” tárgy erős előfeltételei kiegészülnek a „Kvantitatív pénzügyek (zm4n1kp3p)” tárggyal.  

Indoklás: A Kvantitatív pénzügyek tárgyban számos olyan probléma elemzése sorra kerül diszkrét idejű rendszerekben, amelyeket a Kamatlábmodellek tárgy folytonos időben tárgyal. Ezért ez utóbbi tárgy anyagának elsajátítását nagyon megkönnyíti a Kvantitatív pénzügyek tárgy anyagának ismerete.

 

3.      A „Pénzügyi folyamatok matematikája” tárgy kódja megváltozik. 

Pénzügyi folyamatok matematikája I.                    mm4n1pf2p-a

Pénzügyi folyamatok matematikája praktikum I. –  mm4n2pf2p-a

Pénzügyi folyamatok matematikája II.                   mm4n1pf3p-a

Pénzügyi folyamatok matematikája praktikum II. – mm4n2pf3p-a

 

Indoklás: A 2012. év elején a Kari Tanács által elfogadott kód ütközött ugyanezen tárgy korábbi (egy-féléves) változatának kódjával.

 

 

A változtatási javaslatokat a Matematikai Intézet Tanácsa 2013. január 8-i ülésén 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta.

Az új tantervi háló a változtatások jelzésével mellékelve.

 

 

 

Budapest, 2013. január 17.

 

                                                                      Surján Péter sk.

    dékán