Eötvös Loránd Tudományegyetem                                             TTK/82/32013 (T-9)
Természettudományi Kar                                                            Budapest, 2013. március 22.

Dékáni Titkárság                                                                        

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. március 20-án (szerdán) megtartott üléséről

            A Dékán köszöntötte a Kari Tanács tagjait az alakuló ülés alkalmából. Tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy a doktoranduszok önkormányzata még nem alakult meg, ezért a Főtitkár által a Szenátus összetétele kapcsán elfogadott módon a kari Hallgatói Önkormányzat delegált két doktoranduszt a Tanácsba.

 

           

I.

            A Dékán javasolta a 2. napirendi pont elnapolását az előterjesztés kiegészítése végett, illetve célszerűségből az 5. és a 6. pont felcserélését. A Kari Tanács a módosított napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül (26 igen) elfogadta.

 

II.

            A Kari Tanács az Ügyrendi Bizottság elnökének Pál Gábor egyetemi docenst, tagjainak pedig Mihucz Viktor adjunktust és Szakács Dávid hallgatót választotta meg.

 

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat nélkül hozta./

 

III.

            A Kari Tanács titkos szavazással (26 igen) Csibra Klárát választotta meg a Kari Tanács titkárának.

 

IV.

            A Kari Tanács 24 igen,1 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta a Kar Nevesített Emlékérme adományozását Barkács Katalin adjunktus számára.

 

V.

            A Kari Tanács az előterjesztésnek megfelelően a Kari Tanács Bizottságait lista szerint ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Doktori Tanácsot - titkos szavazással -ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 1. sz. melléklet szerint választotta meg.

 

VI.

            A Kari Tanács a 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti összetétellel ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a szakterületi habilitációs bizottságokat.

VII.

 

            A Kari Tanács 26 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal elfogadta a Kar 2013. évi költségvetésére tett javaslatot.

 

VIII.

 

            A Kari Tanács egyhangúlag (27 igen) támogatta a „Hierarchical Flow Systems in Karst Regions, International Symposium in honour of professor József Tóth, in celebration of his 80th birthday” című nemzetközi szimpózium és az „Encounters Between Discrete and Continuous Mathematics” című nemzetközi konferencia felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba.

 

(3. sz. melléklet)

IX.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

·         A Polányi Mihály Kuratórium idén az ELTE TTK Kémiai Intézete professzorának, Császár Attilának ítélte a Polányi Mihály díjat.

·         Március 15-e alkalmából Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere átadta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét Michaletzky György egyetemi tanár, a Kar korábbi dékánja és Sebestyén Zoltán egyetemi tanár (Matematikai Intézet) részére.

Dános Béla, a Biológiai Intézet egyetemi docense Magyar Érdemrend            Lovagkeresztjét kapta. Szemerédi Endre, a Kar egykori hallgatója Magyar Érdemrend     nagykeresztjét vehette át.

·      A Magyary Zoltán Kuratórium a Nemzeti Kiválóság Program keretében a Kar 7 hallgatójának Eötvös Loránd Hallgatói, 4 hallgatójának Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjat nyújt.

·      A Kari Tanács következő ülése 2013. április 17-én lesz. Elképzelhető, hogy az egyetemi szabályzatok módosítása miatt májusban és júniusban 1-1 rendkívüli kari tanácsi ülésre is sor kerül.

 

 

A Tanács több tagja javasolta, hogy a szűkös pénzügyi keretek miatt, a minőség védelmében, a Kar alakítson ki új alapelveket a kari költségvetés elkészítéséhez.

kmf.

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Surján Péter s.k.
dékán