Határozat a Kari Tanács Bizottságainak személyi összetételéről

 

ˇ                    Ügyrendi Bizottság

elnök: Pál Gábor egyetemi docens (elnök), Mihucz Viktor adjunktus, Szakács Dávid hallgató.

 

ˇ                    Doktori Tanács

elnök: Faragó István egyetemi tanár, dékánhelyettes

doktori iskolák vezetői: Erdei Anna egyetemi tanár (Biológia Doktori Iskola), Palla László egyetemi tanár (Fizika Doktori Iskola), Gábris Gyula egyetemi tanár (Földtudományi Doktori Iskola), Inzelt György egyetemi tanár (Kémia Doktori Iskola), Laczkovich Miklós

egyetemi tanár (Matematika Doktori Iskola), Galácz András egyetemi tanár (Környezettudományi Doktori Iskola)

doktori iskolánként két törzstag: Biológia Doktori Iskola Miklósi Ádám egyetemi tanár és  Török János  egyetemi tanár; Földtudományi Doktori Iskola: Bartholy Judit egyetemi tanár és Mindszenty Andrea egyetemi tanár; Fizika Doktori Iskola: Groma István egyetemi tanár és Katz Sándor egyetemi tanár, Kémia Doktori Iskola: Surján Péter egyetemi tanár és  Záray Gyula egyetemi tanár, Matematika Doktori Iskola: Móri Tamás egyetemi docens és Sziklai Péter egyetemi docens, Környezettudományi Doktori Iskola: Kiss Ádám egyetemi tanár és Márialigeti Károly egyetemi tanár.          

           

póttagok:  Gráf László egyetemi tanár (Biológia Doktori Iskola), Zentai László egyetemi tanár (Földtudományi Doktori Iskola), Cserti József egyetemi docens (Fizika Doktori Iskola), Perczel András egyetemi tanár (Kémia Doktori Iskola), Szűcs András egyetemi tanár (Matematika Doktori Iskola), Borsodi Andrea egyetemi docens (Környezettudományi Doktori Iskola)

 

tudományos fokozattal rendelkező, a doktori képzésben részt vevő hallgatók által választott tag: a HÖK nem állított jelöltet

 

két külső tag: Szántay Csaba, főosztályvezető helyettes (Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.), Bíró Tamás Sándor tudományos tanácsadó, osztályvezető (MTA Wigner FK RMI)

 

tanácskozási joggal:  Ferdinandy Bence doktorandusz, Bíró Éva, a KDT titkára

 

 

Az EDSZ 10.§ (2) bekezdése értelmében a Kari Doktori Tanács tagjait a Kari Tanács titkos szavazással választotta meg.

 

ˇ                    Költségvetési Bizottság

elnök: Surján Péter dékán

Márialigeti Károly egyetemi tanár (Biológiai Intézet)

Timár Gábor egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

Frei Zsolt egyetemi tanár (Fizikai Intézet)

Záray Gyula egyetemi tanár (Kémiai Intézet)

Kiss György egyetemi docens (Matematikai Intézet)

1 hallgató: Béni Kornél, HÖK elnök

 

 

ˇ                    Tanulmányi és Oktatási Bizottság

elnök: Horváth Erzsébet dékánhelyettes

Rudnóy Szabolcs tanársegéd (Biológiai Intézet)

Nagy Balázs egyetemi docens és Szakmány György egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

Derényi Imre egyetemi tanár (Fizikai Intézet)

Tóth Gergely egyetemi docens (Kémiai Intézet)

Szőke Róbert egyetemi docens (Matematikai Intézet)

5  hallgató: Nagy Katalin, Vörös Éva, Kovács Olivér, Csonka Diána, Ferenczi Dóra

tanácskozási joggal: Weiszburg Tamás egyetemi docens (Környezettudományi Centrum), Gere Kálmán Környezettudományi képzésben résztvevő hallgató.

 

ˇ                    Jegyzetbizottság

elnök: Horváth Erzsébet dékánhelyettes

Zsákay Annamária adjunktus (Biológiai Intézet)

Pieczka Ildikó tanársegéd és Csüllög Gábor adjunktus (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

Bene Gyula egyetemi docens (Fizikai Intézet)

Dibó Gábor egyetemi docens (Kémiai Intézet)

Arató Miklós egyetemi docens (Matematikai Intézet)

5  hallgató: Tóth Róza, Béni Kornél, Nagy Katalin, Váry Zsolt, Árendás Péter

tanácskozási joggal: Angyal Zsuzsanna tanársegéd (Környezettudományi Centrum)

 

ˇ                    Kreditátviteli Bizottság

elnök: Horváth Erzsébet dékánhelyettes

Rudnóy Szabolcs tanársegéd (Biológiai Intézet)

Nemes-Nagy József egyetemi tanár és Mészáros Róbert adjunktus (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

Derényi Imre egyetemi tanár (Fizikai Intézet)

Tóth Gergely egyetemi docens (Kémiai Intézet)

Grolmusz Vince egyetemi tanár (Matematikai Intézet)

Weiszburg Tamás egyetemi docens (Környezettudományi Centrum)

1 hallgató: Nagy Katalin

 

ˇ                    Fegyelmi Testület

Kalapos Tibor egyetemi docens, Lőw Péter egyetemi docens (Biológiai Intézet)

Karátson Dávid egyetemi docens, Telbisz Tamás adjunktus (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

Kürti Jenő egyetemi tanár, Csótó Attila egyetemi tanár (Fizikai Intézet)

Süvegh Károly egyetemi docens, Szabó Dénes egyetemi docens (Kémiai Intézet)

Pfeil Tamás adjunktus, Tóth Árpád egyetemi docens (Matematikai Intézet)

10 hallgató: Béni Kornél, Kovács Fanni, Nagy Katalin, Béni Kornél, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Simon Flóra, Máthé Ágnes, Dukán András Ferenc

                           

ˇ                    Kari Könyvtárbizottság

elnök: Faragó István dékánhelyettes

Nuridsány Judit könyvtárvezető

Fodor Ferenc egyetemi docens (Biológiai Intézet)

Izsák Éva egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

Tél Tamás egyetemi tanár (Fizikai Intézet)

Rábai József egyetemi tanár (Kémiai Intézet)

 

Ágoston István egyetemi docens (Matematikai Intézet)

1 hallgató: Török Balázs

 

 

ˇ                    Habilitációs Bizottság 

elnök: Faragó István egyetemi tanár, dékánhelyettes

SZHB-ok elnökei: Szigeti Zoltán egyetemi tanár, Szabó Mária egyetemi tanár, Kürti Jenő egyetemi tanár, Turányi Tamás egyetemi tanár, Michaletzky György egyetemi tanár, Böddi Béla egyetemi tanár.

KHB előző elnöke: Bartholy Judit egyetemi tanár

6 fő külső szakember: Ovádi Judit címzetes egyetemi tanár (biológia szakterület), Radnóczy György (fizika szakterület), Szabó József professor emeritus (földrajz/földtudományi szakterület), Hajós György tudományos igazgató (kémiai szakterület), Fejes Tóth Gábor kutató egyetemi tanár (matematikai szakterület), Kiss Keve Tihamér (környezettudományi szakterület)

 

 

Budapest, 2013. március 22.

 

                                                                                   Surján Péter

                                                                                   dékán