Határozat a Szakterületi Habilitációs Bizottságok összetételéről

 

 

Biológiai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Szigeti Zoltán egyetemi tanár

Tagok: Böddi Béla egyetemi tanár

            Nyitray László egyetemi tanár

            Sármay Gabriella egyetemi tanár

            Barna Balázs tudományos tanácsadó, MTA Növényvédelmi Intézet

            Papp László kutatóprofesszor, Magyar Természettudományi Múzeum

 

Fizikai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Kürti Jenő egyetemi tanár

Tagok: Jakovác Antal egyetemi tanár

            Palla László egyetemi tanár

            Csabai István egyetemi tanár

            Radnóczi György tudományos tanácsadó, MTA Természettudományi Kutatóközpont

            Takács Gábor tudományos tanácsadó, BME Fizikai Intézet

 

Földrajz/Földtudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Szabó Mária egyetemi tanár

Tagok: Bartholy Judit egyetemi tanár

            Nemes-Nagy József egyetemi tanár

            Dódony István egyetemi tanár

            Szabó József professor emeritus, Debreceni Egyetem

            Vörös Attila kutatócsoport vezető, Magyar Természettudományi Múzeum

 

Kémiai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Turányi Tamás egyetemi tanár

Tagok: Pasinszki Tibor egyetemi tanár

            Hudecz Ferenc egyetemi tanár

            Salma Imre egyetemi tanár

            Hajós György igazgató, MTA Kémiai Kutatóközpont

            Jancsó Gábor tudományos tanácsadó, MTA KFKI AEKI

 

Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Michaletzky György egyetemi tanár

Tagok: Buczolich Zoltán egyetemi tanár

            Jordán Tibor egyetemi tanár

            Kiss Emil egyetemi tanár

            Fejes Tóth Gábor kutatóprofesszor, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

            Rónyai Lajos kutatóprofesszor, MTA SZTAKI

 

 

Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság

Elnök: Böddi Béla egyetemi tanár

Tagok: Horváth Gábor habil. egyetemi docens

            Szabó Mária egyetemi tanár

            Homonnay Zoltán egyetemi tanár

            Kiss Keve Tihamér tudományos tanácsadó, MTA Ökológiai Kutatóközpont

            Szőkefalvi Nagy Zoltán igazgató, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI

 

 

 

Budapest, 2013. március 22.

                                                                                 

                                                                                  Surján Péter

                                                                                    dékán