Határozat Eötvös Tudományos Konferenciákról

 

A Kar Tanácsa támogatta a „Hierarchical Flow Systems in Karst Regions, International Symposium in honour of professor József Tóth, in celebration of his 80th birthday” című nemzetközi szimpózium és az „Encounters Between Discrete and Continuous Mathematics” című nemzetközi konferencia felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba.

 

I. Hierarchical Flow Systems in Karst Regions, International Symposium in honour of professor József Tóth, in celebration of his 80th birthday

 

Általános információk:

A konferencia tervezett időpontja: 2013. szeptember 4-7.

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus

Szervezők: Hidrogeológusok Nemzetközi Szervezetének (IAH) Regionális felszín alatti vizek áramlási (RGFC) és Karszt hidrogeológiai (KC) bizottsága a Barlangkutatók Nemzetközi Szervezetének (UIS) Karszt hidrogeológiai és szpeleológiai bizottságával együtt

A konferencia az alábbi honlapokon jelenik meg:

http://www.karstflow2013.org

 

A konferencia előzménye és célja:

Az esemény megrendezésére azért éppen Budapesten és az ELTE-n kerül sor, mert a felszín alatti vízáramlások szemlélete Tóth József professzor aktív közreműködése révén – aki két évet töltött egyetemünkön oktatással és kutatással és címzetes egyetemi tanári címet kapott, - komoly nemzetközi eredményekre vezetett.

A rendezvény tudományos célja a felszín alatti vízáramlások elméletének karsztrendszerekre történő kiterjesztése, mely téma nemzetközileg is ígéretes. A tervezett szimpózium célja és szellemisége megfelel az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvények által támasztott magas szintű elvárásoknak. A három szervezet és a széleskörű nemzetközi és hazai részvétel emeli az Egyetem és a Természettudományi Kar tekintélyét és elősegíti a szakterület nemzetközi kapcsolatainak kiterjesztését.

A konferencia megrendezésére az ELTE TTK-n kerül sor, a rendezvény nem terheli a Kar költségvetését, és biztosítja a Kar oktatóinak és hallgatóinak az előadások térítésmentes látogatását. 

 

 

Tudományos program:

A konferencia nyelve angol, az előadások angol nyelven hangzanak el.

Minden előadás plenáris lesz, időben egymást követve.

(lásd a mellékelt programot)

 

A bizottság tagjai:

József Tóth, University of Alberta, Canada; ELTE, Budapest, Hungary

Derek Ford, McMaster University, Canada

Ken Howard, University of Toronto, Canada

László Király, University of Neuchatel, Switzerland

Andrea Mindszenty, ELTE, Budapest, Hungary

Jacques Mudry, University of Franche-Comté, Besancon, France

Imre Müller, University of Neuchatel, Switzerland; ELTE, Budapest, Hungary

Art Palmer, State University of New York, USA

Zhang Renquan, China University of Geosciences, Wuhan, China

Ladislaus Rybach, ETH Zurich, Switzerland; ELTE, Budapest, Hungary

Heinz Surbeck, ETH Zurich, Switzerland

Francois Zwahlen, University of Neuchatel, Switzerland

 

 

Tudományos bizottság:

Judit Mádl-Szőnyi (Chair of the Symposium), Regional Groundwater Flow Commission of IAH

Alexander Klimchouk (Co-Chair of the Symposium), Karst Hydrogeology and Speleogenesis Commission of UIS

Nico Goldscheider (Co-Chair of the Symposium), Karst Commission of IAH 

(önéletrajzok a mellékletben)

Az ELTE Természettudományi Kar kutató-, oktató- és diákközösségének ingyenesen biztosított a rendezvényen való részvétel.

 

A rendezvény az ELTE SZMSZ 39. §-ban az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba vétellel kapcsolatban elvárt célokat megvalósítja, s kielégíti az ott meghatározott feltételeket.

 

…………………………  ……………………………

 

II. Encounters Between Discrete and Continuous Mathematics

 

 

Általános információk:

A konferencia tervezett időpontja: 2013. május 21-24.

Helyszín: ELTE TTK Lágymányosi Campus

Szervezők: az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport

http://www.cs.elte.hu/applanal/events/encounters

 

A konferencia előzménye és célja:

Az esemény megrendezésére abból az alkalomból kerül sor, hogy megalakult az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport.

A konferencia célja, hogy kiemelkedő eredményekkel rendelkező nemzetközi hírű kutatók bemutassák más szakterületről érkező matematikusoknak aktuális kutatásaikat, mellyel lehetőséget kívánnak teremteni a különböző tudományterületek közötti kommunikációra.

A konferencia megrendezésére az ELTE TTK-n kerül sor, a rendezvény nem terheli a Kar költségvetését, és biztosítja a Kar oktatóinak és hallgatóinak a térítésmentes részvételt. 

 

 

Tudományos program:

A konferencia nyelve angol, az előadások angol nyelven hangzanak el.

Délelőttönként plenáris előadások lesznek, délután tematikus szekciók.

(lásd a mellékelt programot)

 

Szervező bizottság:

András Bátkai, Budapest

István Faragó, Budapest

László Lovász, Budapest

Rainer Nagel, Tübingen

Alexander Ostermann, Innsbruck

 

Felkért előadók:

Wolfgang Arendt, Ulm

Etienne Emmrich, Berlin

László Erdős, München

Yannis Kevrekidis, Princeton

Sergey Korotov, Bilbao

Cesar Palencia, Valladolid

Balázs Szegedy, Toronto

László Székelyhidi, Leipzig

Gerald Teschl, Wien

Vincenzo Vespri, Firenze

Zahari Zlatev, Roskilde

 

Az ELTE Természettudományi Kar kutató-, oktató- és diákközösségének ingyenesen biztosított a rendezvényen való részvétel.

A rendezvény az ELTE SZMSZ 39. §-ban az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba vétellel kapcsolatban elvárt célokat megvalósítja, s kielégíti az ott meghatározott feltételeket.

 

 

 

Budapest, 2013. március 22.

                                                                                             

 

 

                                                                                             Surján Péter

                                                                                                 dékán