Eötvös Loránd Tudományegyetem                                               TTK/82/8/2013. (T-9)

Természettudományi Kar                                                             Budapest, 2013. október 21.

                                                                                                   Dékáni Titkárság   

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. október 16-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással Havasi Ágnes tanársegéd adjunktusi kinevezést a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékre) 20 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatta.                               

                                                           III.

A Kari Tanács titkos szavazással 17 igen, 1 nem, 2 érvénytelen szavazattal véleményezte Vellainé Takács Krisztina egyetemi docensnek az Embertani Tanszék vezetésére benyújtott pályázatát.

 

 

                                               IV.

A Kari Tanács 19 igen, 1 érvénytelen szavazattal támogatta Láng Győző egyetemi tanárnak a Kémia alapszak szakfelelősi feladatainak ellátásával való megbízását.

 

V.

A Kari Tanács egyhangúlag (20 igen) támogatta a Kari SzMSz  módosítására tett átdolgozott javaslatot.

(1. számú melléklet)

VI.

 

A Kari Tanács az Esélyegyenlőségi Tervre vonatkozó szenátusi előterjesztést a 2. számú mellékletben foglalt módosítások mellett támogatja.

 

/A Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

 

                                                                       VII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·        Kucsman Árpád professzor tiszteletére lakóháza falán 2013. november 12-én emléktábla felavatására kerül majd sor.

·        Az „Alkímia ma” és az „Atomcsill” előadássorozathoz hasonló, „Élő adás – előadások a biológia világából” címmel új előadássorozat indult a Biológiai Intézetben. Az első előadást Kacskovics Imre egyetemi docens tartotta október 2-án.

·        A Kémiai Intézetben 2013. október 17-én átadják a Budapest Aeroszol Kutató és Oktató Platformot (Budapest platform for Aerosol Research and Training, BpART).

·        A következő Kari Tanács november 20-án lesz.

Pálfia Zsolt bejelentette, hogy a szakszervezet által szervezett nyugdíjas találkozóra 2013. november 15-én kerül sor.

kmf.

 

 

Surján Péter s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára