Eötvös Loránd Tudományegyetem                                               TTK/21/9/2013. (T-9)
Természettudományi Kar                                                             Budapest, 2013. szeptember 19.
Dékáni Titkárság                                                                         

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. szeptember 18-án (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán átnyújtotta Görög Sándornak a Kar nevesített Emlékérmét.

A Dékán átadta a Szenátus által adományozott professzor emeritusi címet Horváth Ferenc egyetemi tanárnak, a Pro Universitate kitüntetés Ezüst fokozatát Örsi Ágotának és Trefort Ágoston Emléklapot Régner Lászlónak (a Szenátus ünnepi ülésén nem tudtak jelen lenni).

 

A Dékán bemutatta a Kari Tanács új hallgatói tagjait: Béni Kornél (elnök), Szabó Tamás (tanulmányi elnökhelyettes), Kovács Fanni (biológia szakterület), Lájer Márton (fizika szakterület), Zakariás Barbara (földrajz- és földtudományi szakterület), Koczur Szilvia (környezettudományi szakterület), Kirchkeszner Csaba (kémia szakterület), Kuti Péter (matematika szakterület).

A Doktorandusz Önkormányzat még nem delegált tagokat, a választások most zajlanak, addig továbbra is a korábbi 2 képviselő látja el a doktoranduszok képviseltét.

 

 

                                                                       I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

                                                                II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Lukács András adjunktusi kinevezését határozott időre, helyettesként a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszékre) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Billes Viktor András tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként az Intézethez (Genetikai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Varga László tanársegédi kinevezését helyettesként, határozott időre, részmunkaidőben a Matematikai Intézethez (Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Pieczka Ildikó tanársegédi kinevezésének teljes munkaidőssé való módosítását a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Meteorológiai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal

támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte a 2012. évi egyetemi tanári pályázatok kiírását:

                                                                                        igen                  nem      érvénytelen

            Fizikai Intézet

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék                                   25                    1                      1                                

Matematikai Intézet                                                    

Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék   25                    1                      1                                

IV.

A Kari Tanács jóváhagyta a Kari Tanács Bizottságainak hallgatói tagjaira tett előterjesztést az alábbiak szerint:

 

Ügyrendi Bizottság

Kovács Fanni

 

Költségvetési Bizottság

Béni Kornél

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság

Szabó Tamás, Bíró Bianka, Kovács Olivér, Koncz Benedek, Skobrák Tibor

A környezettudományi szakterületet tanácskozási joggal Gere Kálmán képviseli.

 

Jegyzetbizottság

Tóth Róza, Béni Kornél, Szabó Tamás, Bozi Dániel, Hoksza Zsolt

 

Kreditátviteli Bizottság

Szabó Tamás

 

Fegyelmi Testület

Béni Kornél, Kovács Fanni, Kovács Olivér, Nyitrai Károly, Uhljár Péter, Kovács Gábor, Hermán Dániel, Kuti Péter, Tóth Róza

Kari Könyvtárbizottság

Hermán Dániel

 

A Bizottságok tagjainak megbízatása 2013. szeptember 19-étől a 2014 szeptemberében tartandó Kari Tanács üléséig, a Fegyelmi Bizottság tagjaié 2014. január 1-jétől 1 évre szól.

 

V.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jubileumi oklevelek adományozására tett javaslatot (1. sz. melléklet).

 

VI.

 

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kari Tanács 2013/2014. tanév I. félévi üléstervét (2. számú melléklet).

VII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·        Elhunyt Fried Ervin a Matematikai Intézet Algebra Tanszékének egykori vezetője

·        Mestertanár Aranyérmet kapott júniusban: Csikós György tanársegéd (Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék) – Biológia Szekció; Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár, (Kőzettani és   Geokémiai Tanszék) – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció , Kiss Éva egyetemi tanár (Fizikai Kémiai Tanszék) – Kémiai és Vegyipari Szekció; Nyitray László tanszékvezető egyetemi tanár (Biokémiai Tanszék)             – Biológia Szekció; Weidinger Tamás egyetemi docens (Meteorológiai Tanszék) –            Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció.

·        Áder János köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki 2013. szeptember 1-jétől Bántay Péter (Fizikai Intézet/Elméleti Fizikai Tanszék), Cserti József (Fizikai Intézet/Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék), Gubicza Jenő (Fizikai Intézet/Anyagfizikai Tanszék), Karátson Dávid (Földrajz- és Földtudományi Intézet/Természetföldrajzi Tanszék), Keleti Tamás (Matematikai Intézet/ Analízis Tanszék) és Vellai Tibor (Biológiai Intézet/Genetikai Tanszék) docenseket.

·        A magyar tudomány kategóriában Prima-díjas és egyben Prima Primissima Díjra jelölt Erdei Anna egyetemi tanár, a Természettudományi Kar Immunológiai Tanszékének vezetője. A kategória jelöltje még Bor Zsolt lézerfizikus és Freund Tamás agykutató is. A tíz kategória 30-as listájáról egy-egy Primissimát választanak a 2013. december 6-i gálaest napján.

·        Az ELTE Szenátusának 2013. szeptember 6-i ünnepi közgyűlésén Mezey Barna rektor Professor Emeritus címet adott át Tichy Géza egyetemi tanárnak. Horváth Ferenc és  Ungár Tamás egyetemi tanároknak szintén emeritusi címet adományozott a Szenátus.

·        ELTE Emlékérmet kapott Kiss Ádám professzor emeritus.

·        Szenátusi Érdemérmet Tasnádi Péter egyetemi tanár.

·        Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát adományozta a Szenátus Monostori Miklósné ügyviteli alkalmazottnak és Örsi Ágota tanulmányi előadónak; Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát vehette át Scharnitzky Viktorné könyvtáros.  A Szenátus Trefort Ágoston Emléklapot adományozott Borbély László üvegtechnikus mesternek, Fazekas Mihály mechanikai műszerésznek, Miskolcziné Munkácsi Ágnes vegyésztechnikusnak és Régner László elektronikus műszerésznek.

·        A hazai egyetemek közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerepel a legelőkelőbb helyen (301-400.) a világ felsőoktatási intézményeit rangsoroló sanghaji ARWU 2013-as értékelése szerint. A szakok nemzetközi összevetésében a fizika szak idén is bejutott a legjobb 150 közé.

·        A Szegedi Tudományegyetem (501-550.), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (megőrizte tavalyi 551-600.), a Debreceni Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem is felkerült a Quacquarelli Symonds (QS) 2013/2014-es felsőoktatási világrangsorára. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a földtudományi rangsorában szerezte meg a 151-200. helyet.

·        Az osztatlan tanárszakokon idén 444 hallgató kezdi meg tanulmányait az ELTE-n, a tanárképzés 54%-a bölcsész szak, 42%-a természettudományos szak, 4%-a pedig informatikai. Az átlag ponthatár 354 pont volt.

·        Megjelent a Klebersberg-ösztöndíj kiírása, amelyre az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók pályázhatnak.

·        A következő KT október 16-án lesz.

 

Béni Kornél, a HÖK elnöke bejelentette, hogy az EHÖK új elnöke Zaránd Péter lett.

kmf.

Surján Péter s.k.
                       dékán

 

Csibra Klára s.k.
     KT titkára