Javaslat jubileumi diplomák adományozására

 

 

Arany

matematika-fizika

 

 

1.                  Bakó Béláné Szombati Piroska

2.                  Bányai István

3.                  Borsay Katalin (Vágó Lászlóné)

4.                  Czudor Julianna (Pálya Károlyné)

5.                  Elbert Árpádné

6.                  Fabinyi Györgyné

7.                  Farkas Gellértné

8.                  Garancsy Marianne

9.                  Gróf József

10.              Hajdu Jánosné Busch Marcella

11.              Jancsó Gábor

12.              Jánosi Ilona

13.              Kellner Dénes

14.              Kiss László

15.              Kossárik Nándor

16.              Nagy Endréné Malachowsky Gizella

17.              Novákné Valentinyi Ilona

18.              Pálfalvi József

19.              Pálfalvi Józsefné Csekő Sarolta

20.              Princz Istvánné Zágon Klára

21.              Rátz Ferencné Kavicsek Kornélia

22.              Soós József

23.              Szabó Lászlóné

24.              Székely Zoltánné

25.              Szilágyi István

26.              Szőke Katalin

27.              Takács József

28.              Urbán Jánosné

29.              Várfoki Györgyi

30.              Wolkensdorfer János

 

fizikus

 

1.             Bagyinszki János

2.             Benkő Lázár

3.             Kanyar Béla

4.             Kotschy András

5.             Kovács Lajos

6.             Nagy Elemér

 

 

 

 

vegyész

 

  1. Balthazár Zsolt
  2. Balthazárné Vass Katalin
  3. Bedő Zsuzsanna
  4. Bencsath Ferenc Aladar
  5. Bihari Judit
  6. Dezséri Eszter
  7. Dorogházi Pálné
  8. Hargitainé Varga Éva
  9. Koltai Pálné Rothbart Éva
  10.  Lengyel Béla
  11. Mikó Lajos
  12. Nagy Mikós
  13. Oláh Zsuzsa (Oláh Gáborné)
  14. Pulay Péter
  15. Rom Gizella (Berend Miklósné)
  16. Török István
  17. Újszászy Kálmán
  18. Újszászy Kálmánné Csuhaj Ilona
  19. Vedres András

 

biológia-kémia

 

1.         Bódis Erzsébet

2.         Danca Mária (Erdős Jánosné)

3.         Fekete Győző

4.         Halmágyiné Walter Teréz

5.         Kártyás László

6.         Mislóczky Margit

7.         Padányi Istvánné

8.         Szeleczky Zoltán

9.         Takács Károly

10.     Zambelly Béláné

 

 

matematika-fizika ábrázoló geometria

 

1.         Ámon Ottó

2.         Gróf Józsefné Dombóvári Gabriella

3.         Hadnagy András

4.         Hajnal Károlyné

5.         Kiss Lászlóné Gózon Kornélia

 

 

 

biológia

 

1.                     Bálint Miklós

 

biológia-földrajz, térképész

 

1.         Bajcsy Lajos

2.        Bercsák Mária (Szalay Dezsőné)

3.        Galambos Tamásné

4.        Horváth Zsuzsanna (Keresztesi Zoltánné)

5.        Huszár Miklósné Kovács Margit

6.        Huszárné Mosonyi Éva

7.        Kaiser Miklós

8.        Kohl Ágnes

9.        Máté Jánosné

10.    Mincza Péter

11.    Nemes Józsefné

12.    Rézbányai-Reser Ladislaus

13.    Sági Katalin

14.    Sahin-Tóth Gyula

15.    Sahin-Tóth Gyuláné

16.    Sallai Mária

17.    Suara Róbert

18.    Tasnádi Anna (Mincza Péterné)

19.    Tóth Boldizsárné Boldog Terézia

20.    Végh Ildikó

 

 

matematikus

 

1.         Gabor Ellmann

2.         Sárközy András

3.         Simon László

 

kémia-fizika

 

1.      Batke József

2.      Borlói Péterné

3.      Fülöp Katalin

4.      Kiss Margit

5.      Somogyi Pál

 

 

geológus

 

1.      Oswald György

2.      Viczián István

 

 

 

 

 

 

Gyémánt

biológia-kémia

 

1.         Elizabeth Huszka-Felix

2.         Fekete Gáborné Szűcs Etelka

3.         Gere Gézáné Pogány Mária

4.         Hilbert Károlyné Miklovics Magdolna

5.         Imre Jánosné Ozsvár Margit

6.         Jakucs Lászlóné Czakler Mária

7.         Kovács Antalné Molnár Éva

8.         Mikolás Miklósné Szász Erzsébet

9.         Mohácsy Lászlóné

10.     Patayné Verseghy Klára

11.     Sárossy Istvánné

12.     Szabó Józsefné Baranyai Margit

13.     T. Dvihally Zsuzsa

 

biológia-földrajz, földrajz

 

1.                         Felméry László

2.                         Kecskeméti Tibor

3.                         Kecskemétiné Körmendy Anna

4.                         Lewis Simon Toth

5.                         Nagy István

6.                         Obercziánné Telek Ibolya

7.                         Szörszön Teréz (Póczik Istvánné)

 

fizika-matematika

 

1.                  Brebovszky Judit

2.                  Gehér Lászlóné Rohály Borbála

3.                  Holics László

4.                  Inczédy Jánosné

5.                  Koczkás Ida

6.                  Matavovszky Tibor

7.                  Mile Károlyné

8.                  Mórocz Béláné Szabó Eleonóra

9.                  Nemesszeghy György

10.              Pálmay Lórántné Macskássy Ildikó

11.              Pásztorné Varga Katalin

12.              Strohmajer János

13.              Thiry Imréné

14.              Wiedemann László

 

 

kémia-fizika

1.                  Ádám János

2.                  Balázs Géza

3.                  Berhidi Mihályné Magyera Gizella

4.                  Tarnói Béla

vegyész

1.        Fazekasné Veres Ágnes

2.        Gilde Ferencné Farkas Mária

3.        Graber Lea Corinna (Kunáné)

4.        Hanzély Eszter

5.        Kővári György

6.        Orosz Ferenc

7.        Polgár László

8.        Takácsné Keszegh Márta

 

 

geológia

1.        Kubovics Imre

2.        Márton Gyula

 

 

földrajz-történelem

 

1.      Lovász György

2.      Lovász Györgyné Straub Magdolna

 

Vas

1.      Ficsór Józsefné

 

 

Rubin

1.      Hársing Lászlóné

2.      Szép Jenőné

 

Platina

1.      Homonnay Jenő

 

 

Budapest, 2013.szeptember 19.

 

 

 

                                                                                              Surján Péter sk.

                                                                                                  dékán