A Kari Tanács
2013/2014. tanév I. félévi ülésterve

 

 

Szeptember 18. 

1)      Személyi ügyek

2)      Javaslat a 2013. évben kiírandó egyetemi tanári pályázatok kiírására

3)      Javaslat a Kari Tanács Bizottságainak hallgatói tagjaira

4)      Jubileumi oklevelek adományozása

5)      A Kari Tanács 2013/2014. tanév I. félévi ülésterve

6)      Bejelentések

 

 

Október 16.

1)      Személyi kérdések

2)      Szenátusi előterjesztések véleményezése

3)      Bejelentések

 

 

November 20.

1)      Személyi kérdések

2)      Javaslat docensi, kutatóprofesszori és tudományos tanácsadói pályázatok kiírására

3)      Javaslat egyetemi és főiskolai magántanári, címzetes egyetemi és főiskolai tanári és címzetes egyetemi és főiskolai docensi cím adományozására

4)      Javaslat Professor Emeritusi cím adományozására

5)      Javaslat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozására

6)      Szenátusi előterjesztések véleményezése

7)      Bejelentések

 

December 11.

 

7)      Személyi kérdések

8)      Bejelentések

 

Budapest, 2013. szeptember    19.                  

                                                                                                   Surján Péter sk.

                                                                                                      dékán