Határozati javaslat

a 11 féléves osztatlan tanári szakok tanterveire

 

A Kar Tanácsa támogatja a 11 féléves osztatlan tanárszakok (biológia, fizika, kémia, földrajz, matematika) tantervét a mellékletben foglaltak szerint.

A 11 féléves képzések tantervei a TTT május 2-i határozata alapján a 10 és 12 féléves képzések összevonásával, a 10. félév óráinak a 9. félévre történő áthelyezésével készültek.

 

 

 

Budapest, 2013. július 2.

 

 

                                                                                              Surján Péter sk.

                                                                                              dékán