Határozat a biológia alapképzés és a biológus mesterképzés képzési tervének módosításáról

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Biológiai Intézet által a biológia alapképzés és biológus mesterképzés Molekuláris, Immun- és Mikrobiológia szakirány képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 

Biológia alapképzés.

A biológia alapképzésben az osztatlan tanárképzés tantervi hálójával történő szinkronizálás igénye miatt a 2012-es mintatantervében bevezetett „Matematikai felzárkóztató kritériumtárgy”-at törlik, és helyette bevezetik a tematikájában az osztatlan tanárképzés tantervében szereplővel megegyező „Biológiai felzárkóztató kritériumtárgy”-at (2+0 óra/hét, 0 kredit).

Biológus mesterképzés Molekuláris, Immun- és Mikrobiológia szakirány

A szakirányú kötelezően választható tárgyak listájáról – részben a tárgyat oktató nyugállományba vonulása, részben a tárgykínálat korszerűsítése és bővítése miatt – törlésre kerül a „bb2n1m39 Természetes immunitás, az immunsejtek kommunikációja EA” tárgy, és tematikájának bővítésével bevezetésre kerülnek

Az immunrendszer evolúciója és a veleszületett immunitás EA” (2+0 óra/hét, 2 kredit), valamint a

Membránmikrodomének, immunológiai szinapszisok EA” (2+0 óra/hét, 2 kredit) tárgyak.

 

A Biológiai Intézet Intézeti Tanács 2013. június 12-i ülésén a képzési tervekre vonatkozó változtatásokat egyhangú szavazással támogatta.

 

Budapest, 2013. július 2.

 

 

                                                                       Surján Péter sk.

                                                                            dékán