Határozat

a fizika alapképzés képzési tervének módosításáról

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Fizikai Intézet által a fizika alapképzés képzési tervében végrehajtott kisebb változtatásokat, amelyek részben a Kar más BSc képzéseivel való harmonizációja érdekében, részben személyi változások miatt történtek.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 


Frissült a tantárgyfelelősök listája (elsősorban nyugdíjazások miatt).

Igazodva az eddigi gyakorlathoz és az új, osztatlan tanárképzéshez, a
  "Fizika kritériumtárgy" neve "Fizika szintfelmérő"-re változott.

A csillagász, geofizikus és meteorológus szakirányon átvételre
  kerültek a földtudományi alapszak képzési tervének ide vonatkozó módosításai.


A Fizikai Intézet Tanácsa 2013. június 12-i ülésén a képzési tervre vonatkozó változtatásokat elfogadta.

 

Budapest, 2013. július 2.

 

 

                                                                       Surján Péter sk.

                                                                            dékán