Határozat a földrajz alapképzés képzési tervének módosításáról

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Földrajz- és Földtudományi Intézet által a földrajz alapképzés képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 

Új tárgyak bevezetése, az osztatlan tanárszak tanrendjével harmonizálva:

 

ˇ        Matematika a földrajzban (kritériumtárgy)

ˇ        Földtudományok kémiai alapjai

ˇ        Földrajzi helyismeret

ˇ        Modern népesség- és településföldrajz gyak.

ˇ        Szolgáltatások, integrációk földrajza ea.

ˇ        Bevezetés a tájföldrajzba

ˇ        Vidékkutatás, vidékfejlesztés

Több tárgy esetében megváltozott a kreditszám/óraszám aránya a kari elvárásoknak megfelelően (ezeket a mellékelt táblázatban kiemeltük).

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2013. június 12-i ülésén a képzési tervre vonatkozó változtatásokat egyhangúan elfogadta.

 

Budapest, 2013. július 2.

 

 

                                                                                  Surján Péter sk.

                                                                                               dékán