Határozat a földtudományi alapképzés képzési tervének módosításáról

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Földrajz- és Földtudományi Intézet által a földtudományi alapképzés képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek, részben más képzési tervekben bekövetkezett harmonizáció céljából, részben szakmai okokból.

 

Közös képzés

 

Geofizikus, meteorológus és csillagász szakirány

 

Geológus szakirány

 

Meteorológus szakirány

 

Geofizikus szakirány

·         A 6.b Fizika modulból az „Elektronikai alaplaboratórium” (fg1c4C08) kurzus átkerül a 6.h Kötelezően választható kurzusok c. modulba, és előfeltétele lesz az Elektronika és méréstechnika (ff1c1a08) kurzus, ez utóbbinak a geofizikán nincs előfeltétele. (ld. 11. pont). Javasoljuk, hogy a fizikus kapacitásokra való tekintettel ez a változás nem felmenő rendszerben, hanem 2013 szeptembertől mindenki számára lépjen életbe!

·         A 6.c Adatfeldolgozási modulba egy új kurzus lép be: „Programozás geofizikusoknak” (og1c3O20), 4. félév, számítógépes gyakorlat, gyakorlati jegy, előfeltétel: ig1c1K10.

·         A „Mérnökgeofizika Gy.” (og1c2O13) kurzus megszűnik.

·         A Terepgyakorlati felkészülés (og1c2O15) kurzus megszűnik.

·         A „Geofizikai kutatások módszertana és irányítása” (og1c1O18) kurzus eddigi előfeltétele a megszűnt Terepgyakorlati felkészülés (og1c2O15) helyett a Terepgyakorlat (og1c6O16) lesz

·         A Terepgyakorlat (og1c6O16) kurzus kreditértéke 2-ről 3-ra nő az óraszám nem változik. Előfeltétele a megszűnt Terepgyakorlati felkészülés (og1c2O15) helyett az Alkalmazott földfizika Ea. (og1c1P14) és Gy. (og1c2P14) lesz.

·         A 6.h Kötelezően választható kurzusok modulban az „Alkalmazott geodinamika (og1c1P01) kurzus megszűnik A 6.h Kötelezően választható kurzusok modulba bekerül az Elektronika és méréstechnika (ff1c1a08) kurzus.

 

Geográfus szakirány

·         A „Biogeográfia gyakorlat” nem gyenge előfeltétele a Biogeográfia előadásnak Az Európa természetföldrajza gyakorlat (lg1c2L14) megszűnik, ezért az Európa természeti földrajza előadásnak már nem előfeltétele

·         A „Társadalomföldrajzi szintézis előadás” új neve „Szolgáltatások, integrációk földrajza ea.”

·         A „Magyarország és a Kárpát-medence földrajza 1 és 2” kurzus új neveMagyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza” lesz

·         „Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 1.” előadás a 4. félévre kerül, kredit értéke 3 kreditről 4 kreditre nő.

·         „Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2”. az 5. félévre kerül.

·         A „Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 1 és 2.” korábbi előfeltételei megszűntek, mindkettő új előfeltétele: Népesség- és településföldrajz (előadás).

 

Csillagász szakirány

 

A tárgyfelelősök személye azoknál a tárgyaknál változott, ahol a régi tárgyfelelős nyugdíjazása miatt új kijelölése vált szükségessé.

Több tárgy esetében megváltozott a kreditszám/óraszám aránya a kari elvárásoknak megfelelően (ezeket a mellékelt táblázatban kiemeltük).

 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa 2013. június 12-i ülésén a képzési tervre vonatkozó változtatásokat egyhangúan elfogadta.

 

Budapest, 2013. július 2.

 

 

                                                                                   Surján Péter sk.

                                                                            dékán