Határozati javaslat a Geofizikus mesterképzés Kutató geofizikus és Űrkutató–távérzékelő szakirány képzési tervének módosításáról

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Földrajz- és Földtudományi Intézet által a geofizikus mesterképzés Kutató geofizikus és Űrkutató–távérzékelő szakirány képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 

1.    Alapozó ismeretek („Természettudományi továbbképző”) modul

 

2.    Szakmai törzsanyag („Földfizikai”) modul

 

Kutató geofizikus szakirány

3.    Differenciált szakmai anyag ("Alkalmazott geofizikai") modul

 

Űrkutató-távérzékelő szakirány

4.    Differenciált szakmai anyag ("Távérzékelési") modul

 

6.    Differenciált szakmai anyag ("Űrtudományi") modul

 

7.    Kötelezően választható modul

 

9.    Szakdolgozati modul

 

A képzés része még a 4. féléves Szakdolgozat modul (20 gyakorlati kredit), amelyet a szakdolgozat megvédéséért kap a jelölt, kurzusként felvenni nem szükséges, azonban a 120 kredites képzés összesítő táblázatában a 4. félévnél a gyakorlati kurzusok közt feltüntetendő.

 

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa a képzési tervre vonatkozó változtatásokat elfogadta.

 

Budapest, 2013. július 2.

 

 

                                                                      

                                                                                  Surján Péter sk.

                                                                            dékán