Határozat a kémia alapképzés képzési tervének módosításáról

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Kémiai Intézet által a kémia alapképzés képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 

Megszűnt tárgyak:

Szervetlen kémia labor- tantermi gyakorlat (beépült a Szervetlen kémia labor tárgyba)

 

Új tárgyak:

Kötelező:

Szerkezetkutató módszerek előadás

5. félév, 2 óra 2 kredit, erős előfeltételei: Fizikai kémia (4): Elméleti kémia vagy Fizikai kémia (4): Elméleti kémia (emelt szint) és Analitikai kémia (2): Műszeres analitika

Polimer kémia előadás

5. félév, 2 óra 2 kredit, erős előfeltétele: Szerves kémia (1)

Analitikai kémiai számítások (régen spec. kollégium volt)

3. félév, 2 óra 2 kredit, erős előfeltételei: Általános kémia és Szervetlen kémia (2)

A kémia alapjai

1.félév, 6 óra 3 kredit, előfeltétele: nincs

Kötelezően választható:

Szervetlen kémia (2) labor

6. félév 5 óra 7 kredit, erős előfeltételei: Szervetlen kémia (2) és Szervetlen kémia labor

Sejtbiológia vegyészeknek és fizikusoknak

4. félév 2 óra 2 kredit

Válogatott példák a fizika elveinek alkalmazására a kémiában

3. félév 2 óra 2 kredit

 

 

Tárgyak átalakítása, áthelyezése, összevonása, név változás:

Kémia kritériumtárgy 2 óra 0 kredit (átalakult)

Biokémia Kötelezően választhatóból kötelező lett

Fizikai kémiai számítások vegyész szakirányon kötelezőből kötelező lett Kémiai technológia labor vegyész szakirányon kötelezőből kötelező lett 4 óra helyett 3 óra lett

Kémiai anyagtudomány (A) és Kémiai anyagtudomány (B) összevonásra került: Kémiai anyagtudomány 2 óra, erős előfeltételei: Szervetlen kémia (2)és Szerves kémia (1), gyenge előfeltétele: Fizikai kémia (3): Kolloidika

Analitikai kémia labor (2A): Műszeres analitika és Analitikai kémia labor (2B): Műszeres analitika összevonásra került: Analitikai kémia labor (2): Műszeres analitika 4 óra, erős előfeltételei: Analitika (2): Műszeres analitika és Analitikai kémia labor (1), gyenge előfeltétele: Laboratóriumi alapmérések

Fizikai kémia labor (3A): Kolloidika és Fizikai kémia labor (3B): Kolloidika, összevonásra került új néven: Fizikai kémia labor (3): Kolloidkémiai és nanoszerkezetek 4 óra, erős előfeltétele: Fizikai kémia (1): Termodinamika és statisztika, gyenge előfeltétele: Fizikai kémia (3) Kolloidika

Fizikai kémia (3) Kolloidika tárgy a 3. félévről a 4. félévre került

Analitikai kémia (3): Magkémia tárgy az 5. félévről a 4. félévre került, és még egy erős előfeltétele lett: Általános kémia

 

Kötelezően választható blokk:

Teljesítendő kredit 50 kredit helyett 18 kredit

A kötelezően választható tárgyak kémia szakterületi tárgyainak nagy része innen kikerült (várhatóan átkerül majd MSc képzésbe)

 

Előfeltétel változások:

Általános kémia:

A meglévő előfeltétel megtartása mellett új gyenge előfeltétel: A kémia alapjai

Szervetlen kémia (1):

Új gyenge előfeltételei: Általános kémia számolási gyakorlat és A kémia alapjai

Szervetlen kémia (2):

A meglévő előfeltétel megtartása mellett új gyenge előfeltétel: Szervetlen kémia labor

Szerves kémia (1):

Új gyenge előfeltétele: A kémia alapjai

Analitikai kémia (1):

Marad: Általános kémia, A Szervetlen kémia (1) erős előfeltétel helyett erős előfeltétel: Szervetlen kémia (2) és új gyenge előfeltétel: Analitikai kémiai számítások

Analitikai kémia labor (1):

A meglévő előfeltételek megtartása mellett új erős előfeltétel: Analitikai kémiai számítások

 

A Kémiai Intézet Tanácsa a képzési tervre vonatkozó változtatásokat elfogadta.

 

Budapest, 2013. július 2.

 

 

                                                                  

                                                                                  Surján Péter sk.

                                                                                        dékán