Határozat a matematika alapképzés képzési tervének módosításáról

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Matematikai Intézet által a földtudományi alapképzés képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 

1. Tantárgynév változása.

·         A Differenciálgeometria1 tárgy új neve „Bevezetés a differenciálgeometriába”.

·         A Differenciálgeometria2 tárgy új neve „A sokaságok differenciálgeometriája”.

 

2. Az elsőéves tárgyak változatainak szűkítése.

Az eddigi BSc-képzésben az elsőéves tárgyak egy részét három változatban hirdették meg (normál, haladó, intenzív). Az osztatlan tanárképzés beindulása ezek egy részét kiváltja.

Az algebra, analízis, geometria, elemi matematika esetében megszűnik a haladó változatú előadás is és a gyakorlat is:

·         a matematikatanári szak „Véges matematika1-tk” tárgya a BSc Véges matematika1 tárgy haladó változataként,

·         a matematikatanári szak „Véges matematika2-tg” tárgya pedig a BSc keresztféléves Véges matematika2 tárgyaként szolgál a jövőben (keresztféléves tárgy esetében nincsenek változatok).

 

Ez a változás érinti a tanári matematika minor képzést is. Ez a képzés eddig is, a javaslatban is a BSc elsőéves tárgyainak elvégzését követeli. A módosítás abban áll, hogy eddig ezen tárgyak egy részének haladó változatát ajánlották, mostantól viszont a normál változatot, illetve az Analízis tárgy haladó változata helyett a Kalkulus és Az analízis megalapozása tárgyakat (a BSc-beli alternatívának megfelelően).

 

3. A kritériumtárgy változása.

A Bevezető Matematika tárgy nevét „Kritériumtárgy”-ra módosult, óraszáma 4-ről 2-re csökken.

 

4. Előfeltétel változások.

·         Az elsőéves „Az analízis megalapozása” tárgy gyakorlatának erős előfeltétele lesz a Kalkulus1 tárgy kollokviuma.

·         Az „Elemi matematika2” tárgynak csak gyenge vagylagos előfeltétele lesz az Analízis2 gyakorlat vagy Az analízis megalapozása gyakorlat. Eddig ez vagylagos erős előfeltétel volt.

·         A hatodik féléves „Parciális Differenciálegyenletek” matematikus szakirányú tárgy esetében gyenge előfeltételként a Funkcionálanalízis alkalmazott matematikus változata is elfogadható.

·         Az „Alkalmazott Analízis Számítógépes módszerei” esetében a tárgy matematikus és alkalmazott matematikus változatának előfeltételei azonosak lesznek a tárgy elemző változatának előfeltételeivel.

·         „A sokaságok differenciálgeometriája” nevű, matematikus szakirányú ajánlott tantárgy esetében az előadásnak nem lesz erős előfeltétele a gyakorlat, ehelyett az előadás előfeltételei is ugyanazok lesznek, mint a gyakorlat előfeltételei.

 

6. Sajtóhiba javítása.

·         Az alkalmazott matematikus szakirány „Analízis5” tárgya kétórás előadás 2006 óta, ami azonban az Excel táblázatban hibásan, a H10-es cellában szerepelt.

·         Az alkalmazott matematikus szakirány Alkalmazott modul: Programozás tárgya 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat, kreditértéke 5. Az Excel-táblázatban azonban hibásan a kreditértéknél 3 szerepelt az L59 cellában.

 

A Matematikai Intézet Tanácsa a képzési tervre vonatkozó változtatásokat elfogadta.

 

Budapest, 2013. július 2.

 

 

                                                                                   Surján Péter sk.

                                                                                       dékán