Határozat

 

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a 2013/2014. tanévben indítandó osztatlan földrajz tanári félszak 4+1 és 5+1 éves képzés tantervi hálóját.

 

A szakos tantervi háló az érvényes KKK előírásainak megfelelően, az ELTE TTT iránymutatásait figyelembe véve készült.

 

 

Melléklet: Tantervi háló

 

 

 

Budapest, 2013. május 13.

 

 

                                                                                  Surján Péter sk.

                                                                                              dékán