Határozat

az osztatlan Matematika tanári szak képzési tervének módosításáról

 

A Kar Tanácsa támogatja a Matematikai Intézet Tanácsa által kezdeményezett képzési tervnek a mellékletben foglaltak szerinti módosítását.

A módosítást az indokolja, hogy felmerült az igény, hogy az előadásokat és a hozzájuk tartozó gyakorlatokat összekapcsolják és minden körülmények között együtt teljesítsék a hallgatók.

A képzési terv módosítása abban az esetben léphet hatályba, amennyiben a Szenátus elfogadta a HKR karra vonatkozó fejezetének 542.§-ának egy új, (12) bekezdéssel való kiegészítésére tett kari tanácsi javaslatot.

 

Melléklet: Tantervi háló

Budapest, 2013. május 13.

 

 

                                                                                              Surján Péter sk.

                                                                                                  dékán