Határozat  

Eötvös Tudományos Konferencia rendezvényről

 

            A Kari Tanács egyhangúlag (27 igen) támogatta az International Symposium on Fluorous Technologies 2013 –Budapest (ISoFT’13-Budapest) című nemzetközi konferencia felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba.

 

Általános információk:

A konferencia időpontja: 2013. június 2-5.

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus

Szervezők: Magyar Kémikusok Egyesülete és a Szerves Szintézisek Laboratóriuma (ELTE TTK Kémiai Intézet), melyet a címben jelölt ’Fluorous Technologies’ elv társfeltalálója (Dr. Rábai József) vezet.

A konferencia az alábbi honlapon jelenik meg:

http://www.isoft13.mke.org.hu/

 

A konferencia előzménye és célja:

A fluoros kétfázisú rendszer koncepcióját 1992-1993 során dr. Horváth István Tamás projektvezető és dr. Rábai József vendégkutató dolgozták ki az Exxon Research & Engineering Co., Központi Kutató Laboratóriumában (Annandale, NJ); ld.:

(1) "Facile catalyst separation without water: Fluorous biphase hydroformylation of olefins", Horvath, I. T.; Rabai, J., Science, 1994, 266, 72).

(2) "Fluorous Multiphase Catalyst or Reagent Systems for Environmentally Friendly Oxidation or Hydroformylation or Extraction Processes" Horvath, I. T.; Rabai, J. (Exxon Research and Engineering Co., USA). Eur. Pat. Appl. (1995), 11 pp. EP 633062 A1 19950111 Application: EP 94-304877 19940704. Priority: US 93-88706 19930708.

A fluoros kémia evolúciója talán az első néhány csepp perfluoralkán (J. H. Simons, 1937) izolálásával kezdődött. Az előbbi - csak szén és fluor atomokból felépülő telített vegyületek (’fluorokarbon’) - elkülönítése/tisztítása egyszerű fázis-elválasztási műveletekkel történt különös fizikai-kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően. A fluoros fázis’ elnevezést 1994-ben Horváth és Rábai használták először a ‘vizes fázis’ analógiájára.  Itt a fluoros szó azt jelzi, hogy ezek (vagyis a fluoros fázis, reagens, stb.) legfontosabb jegyei a perfluoralkánok, perfluoréterek, perfluor-(trialkil-aminok), vagy a perfluoralkil-csoportokéhoz hasonlítanak.

Az első fluoros konferenciát 2005-ben rendezték (ISoFT’05-Bordeux-Talance, Franciaország), melyet további három követett (ISoFT’07-Yokohama-Kamakura, Japán; ISoFT’09-Jackson Hole, WY, USA; ISoFT’11-Hong Kong, Hong-Kong, Kína).

 

 

Tudományos program:

Az “ISoFT’13-Budapest” egyúttal az első hazánkban megrendezésre kerülő fluorkémiai tárgyú világkonferencia. Tudományos programja a korábbi találkozók hagyományait követi; lehetőséget biztosít az ipari és az akadémiai szektorban elért fluoros kémiai eredmények és alkalmazások megismerésére.

A konferencia helyi szervező bizottsága bízik abban, hogy a tutoriális –, majd a későbbi előadások és poszter bemutatók egyértelműen bizonyítani fogják, hogy a fluorkémia az atomkorszak kémiája. Ezen ismeretek békés célra történő alkalmazásai révén számos olyan termék és eljárás született, melyeknek a társadalom mindennapi életében történő alkalmazása ma már természetessé vált (pl. gyógyszerek, teflon).

A Tutoriális szekció célja az, hogy hírt adjon a fluoratom, mint ‘szuperhalogén’ (L. Pauling) által kiváltott különös molekuláris és makroszkópikus tulajdonságokról és felkészítse a résztvevő érdeklődőket ezek későbbi megértésére és értelmezésére.

A ’Fluorous’ módszerek széleskörű megismerése és alkalmazása lehetőséget adhat számos kutatási terület hatékonyabb műveléséhez, innovatív technológiák kidolgozásához. A fluoros technológia már eddig is jelentős hatást gyakorolt a kémia különböző területeire; ld. https://dl.dropbox.com/u/104800753/ISoFT%27-all.zip

A konferencia nyelve angol. Ezen a rendezvényen a fluorkémia és a ’fluorous’ kémia nemzetközileg elismert külföldi és hazai kutatói tartanak 60, 45, 30, és 20 perces előadásokat, illetve poszter prezentációt.

 

A konferencia fő témái:

 

 

Az angol nyelvű ABSTRACT BOOK az előadások és poszter bemutatók egyoldalas összefoglalóit tartalmazza, melyet minden résztvevő a regisztráció során vehet át.

A tudományos program nemzetközi és hazai szervező testületét a konferencia honlapja mutatja be.

 

Bizottságok:

International Advisory Board of ISoFTs:

Dennis P. Curran, University of Pittsburgh, USA
Richard H. Fish, LBNL Berkeley, USA
John A. Gladysz, Texas A&M University, USA
Kenichi Hatanaka, The University of Tokyo, Japan
Eric G. Hope, University of Leicester, United Kingdom
István T. Horváth, City University of Hong Kong, China
Pierangelo Metrangolo, Politecnico di Milano, Italy
Nicola L Pohl, Indiana University, Bloomington, USA
Gianluca Pozzi, CNR-Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari, Milano, Italy
Ilhyong Ryu, Osaka Prefecture University, Japan
Jean-Marc Vincent, University of Bordeaux, France (Permanent Secretary of ISoFTs)

Local Organizing Committee 

Co-chairmen:
József Rábai, Institute of Chemistry, Eötvös University
László T. Mika, Budapest University of Technology and Economics

Members:
Beáta Androsits, Hungarian Chemical Society 
József Bakos, University of Pannonia 
Ferenc Joó, University of Debrecen 
László Kollár, University of Pécs
Tibor Soós, Chemical Research Center, Hungarian Academy of Sciences
János Wölfling, University of Szeged

Secretary:
Mónika Bondár, Hungarian Chemical Society

Az ELTE TTK kutató-, oktató- és diákközösségének ingyenesen biztosított a tudományos rendezvényen való részvétel.

 

 A rendezvény az ELTE SZMSZ 39. §-ban az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba vétellel kapcsolatban elvárt célokat megvalósítja, s kielégíti az ott meghatározott feltételeket.

 

 

Budapest, 2013. május 13.

                                                                                             

 

 

                                                                                                          Surján Péter s.k.

                                                                                                             dékán