A Természettudományi Kar állásfoglalása

 a Habilitációs szabályzat módosításáról szóló szenátusi előterjesztésről

 

A Kari Tanács az EHSZ módosítására vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszi:

 

 

1.      2.§ Az egyetem habilitációval ismeri el azon személy érdemes voltát, aki bizonyítja, hogy

(…)

„b) a PhD fokozat vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat (továbbiakban együtt: doktori fokozat) megszerzése óta legalább nyolc félév során hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben tanrendben meghirdetett módon oktatott,”

 

helyett javasoljuk az alábbi kompromisszumos megoldást:

 

            b) a PhD fokozat vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat (továbbiakban együtt:   doktori fokozat) megszerzése óta legalább négy  félév során hazai vagy külföldi       felsőoktatási intézményben tanrendben meghirdetett módon oktatott, összességében        hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatot.

 

2.      A Habilitációs Szabályzatban 7. § (2) bekezdés c) pontban „szak habilitációs bizottságok” szerepelnek. Javasoljuk ehelyett a szakterületi habilitációs bizottságok elnevezés használatát.

 

3.      A 387/2012 (XII. 19.) sz. Korm. rendelet doktori eljárásról szóló része rendelkezik az felsőoktatási intézmény professor emeritusainak részvételéről a doktori bizottságokban. A habilitációról szóló részben a rendelet ezt elmulasztja megtenni.

A Kar Tanácsa javasolja, hogy az ELTE Habilitációs szabályzata rendezze ezt a kérdést. Ennek egy lehetséges módja lenne – a rendelethez 9. § (1) pontjához hasonlóan – kimondani, hogy „E bekezdés alkalmazásában az intézmény Professor Emeritusa a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek minősül.”

 

4.      A 12.§ 3. pont vége tartalmazza a külső tagokkal kapcsolatos előírást. Az egységes szerkezetű anyag és az előterjesztési adatlapon, az összehasonlító változatban közölt anyag szövegezése eltér.

 

5.      A Rendelet 23. § (3) pontja szerint habilitációs bírálóbizottságot kell létrehozni, melynek során „… alkalmazni kell a 22. § (2) bekezdésében meghatározott szabályokat.”. Azaz egyharmad, de legalább kettő tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az egyetemmel.

Az ELTE szabályzat 21. § (1) pontja szerint „legalább háromtagú SZBB-t” kell felállítani.

A Kar Tanácsa javasolja a „legalább három” kicserélését „legalább hat”-ra, mert egyébként nem biztosítható a Rendeletnek való megfelelés.

 

6.       Javasoljuk az ELTE Habilitációs Szabályzat Függelékei „Kérelemhez csatolandók” részben javítani a „legalább 6 féléves oktatói gyakorlat”-ot „8 féléves”-re.

 

7.      Az ELTE szabályzat 2. függeléke felsorolja, hogy milyen dokumentumokat kell mellékelni a habilitációs eljárás megindításához.

A Kar Tanács javasolja, hogy – a kari különös részben rögzítettnek megfelelően – szerepeljen a „a habilitációs és a tudományos előadás vázlata (legalább két habilitációs és egy tudományos előadás témavázlatának beadása kötelező)” szövegrészben, hogy „a Természettudományi Karon három habilitációs … előadás témavázlata …”.

 

8.       A „Kérelemhez csatolandók” részben javasoljuk, hogy „a Természettudományi Karon elektronikusan és további 4 példányban” helyett: „a Természettudományi Karon elektronikusan és további 3 példányban” kitétel szerepeljen.

 

 

 

 

Budapest, 2013. május 13.

 

                                                                                  Surján Péter sk.

                                                                                        dékán