A Kar állandó bizottságai

 

I.

Ügyrendi Bizottság                                                                                       2019. augusztus 31-ig 
Elnök: Csordás András egyetemi tanár
Tagjai:
1 oktató: Pálfia Zsolt műszaki tanár
1 hallgató: File Ágnes

II.

Költségvetési Bizottság                                                                                2019. augusztus 31-ig
Elnök: Surján Péter dékán
Tagjai:

5 oktató: Márialigeti Károly egyetemi tanár, Timár Gábor egyetemi docens, Frei Zsolt egyetemi tanár, Kiss Éva egyetemi tanár, Kiss György egyetemi docens

1 hallgató: Horváth Luca

III.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság                                                                 2019. augusztus 31-ig
Elnök: Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes
Tagjai:

6 oktató: Rudnóy Szabolcs tanársegéd, Nagy Balázs egyetemi docens, Szakmány György egyetemi docens, Derényi Imre egyetemi tanár, Mihucz Viktor egyetemi docens, Moussong Gábor adjunktus

3 hallgató: Sarkadi Fanni, Laza Dániel, Ungi Balázs
Tanácskozási joggal: Angyal Zsuzsanna tanársegéd, - hallgató

IV.

Jegyzetbizottság                                                                                           2019. augusztus 31-ig
Elnök: Horváth Erzsébet dékánhelyettes
Tagjai:

6 oktató: Zsákay Annamária adjunktus, Pieczka Ildikó tanársegéd, Angyal Zsuzsanna tanársegéd, Bene Gyula egyetemi docens, Zsélyné Újvári Mária tanársegéd, Arató Miklós egyetemi docens

5 hallgató: Horváth Luca, Vigh Patrícia, Ungi Balázs, Farkas Sophie, Lekics László

Tanácskozási joggal: Angyal Zsuzsanna tanársegéd

V.

Kreditátviteli Bizottság                                                                                             2019. augusztus 31-ig
Elnök: Horváth Erzsébet dékánhelyettes
Tagjai:
7 oktató: Rudnóy Szabolcs tanársegéd, Jakobi Ákos adjunktus, Mészáros Róbert egyetemi docens, Derényi Imre egyetemi tanár, Tóth Gergely egyetemi docens, Grolmusz Vince egyetemi tanár, Weiszburg Tamás egyetemi docens
3 hallgató: Vigh Patrícia, Lekics László, Ungi Balázs

VI.

Érdekegyeztető Tanács                                                                                        2019. július 31-ig 
Elnök: Surján Péter dékán
Tagjai:
2 oktató: Zihné Perényi Katalin adjunktus
2 fő a reprezentatív szervezetek képviseletében: Pálfia Zsolt mérnök tanár, Kochis Andrea adminisztrátor
1 fő az ELTE Közalkalmazotti Tanácsból: Világi Ildikó

VII.

Doktori Tanács                                                                                              2019. augusztus 31-ig
Elnök: Jordán Tibor dékánhelyettes
Tagjai:

Doktori iskolák vezetői: Erdei Anna egyetemi tanár, Tél Tamás egyetemi tanár, Bartholy Judit egyetemi tanár, Császár Attila egyetemi tanár, Faragó István egyetemi tanár, Jánosi Imre egyetemi tanár

Doktori iskolánként két törzstag: Miklósi Ádám egyetemi tanár, Török János egyetemi tanár, ... egyetemi tanár, Mindszenty Andrea egyetemi tanár, Groma István egyetemi tanár, Katz Sándor egyetemi tanár, Surján Péter egyetemi tanár, Kiss Éva egyetemi tanár, Móri Tamás egyetemi docens, Sziklai Péter egyetemi tanár, Szabó Csaba egyetemi docens, Turányi Tamás  egyetemi tanár

A doktori képzésben résztvevő hallgatók képviselője: Dallos Zsolt doktorandusz

Külső tagok: Szántay Csaba főosztályvezető helyettes (Richter Gedeon NyRt.), Biró Tamás Sándor tudományos tanácsadó, osztályvezető (BMGE, MTA Wigner FK RMI)

Tanácskozási joggal: Bíró Éva a Tanács titkára

Póttagok: Kovács Mihály egyetemi tanár, Zentai László egyetemi tanár,? (FI), Perczel András egyetemi tanár, Frank András egyetemi tanár, Borsodi Andrea egyetemi docens

VIII.

Habilitációs Bizottság                                                                                    2019. augusztus 31-ig
Elnök: Jordán Tibor dékánhelyettes
Tagjai:

SZHB elnökei: Nyitray László egyetemi tanár, Pálfy József egyetemi tanár, Jakovác Antal egyetemi tanár, Turányi Tamás egyetemi tanár, Michaletzky György egyetemi tanár, Böddi Béla egyetemi tanár

KHB előző elnöke: Faragó István egyetemi tanár

6 fő külső szakember: Vértessy Beáta tudományos tanácsadó, Takács Gábor tudományos tanácsadó, Szabó József professor emeritus, Fejes Tóth Gábor kutató egyetemi tanár, Ács Éva tudományos tanácsadó, Jancsó Gábor kutató professor emeritus.

Titkár: Bíró Éva

IX.

Tudományos Tanács                                                                                              2019. július 31.
Elnök: Surján Péter dékán
Tagjai:
Miklósi Ádám egyetemi tanár, Papp Gábor egyetemi tanár, Bartholy Judit egyetemi tanár, Frank András egyetemi tanár

X.

Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság                                                             2019. július 31.
Elnök: Surján Péter dékán
Tagjai:

Kovács Mihály egyetemi tanár, Török János egyetemi tanár, Vattay Gábor egyetemi tanár, Kürti Jenő egyetemi tanár, Pálfy József egyetemi tanár, Petrovay Kristóf egyetemi tanár, Császár Attila egyetemi tanár, Mészáros Róbert egyetemi adjunktus, Faragó István egyetemi tanár, Sziklai Péter egyetemi tanár

XI.

Fegyelmi Testület                                                                                           2019. december 31-ig
Elnök:  Karátson Dávid
Elnökhelyettes:
Tagjai:

10 oktató: Kalapos Tibor egyetemi docens, Lőw Péter egyetemi docens, Karátson Dávid egyetemi tanár, Telbisz Tamás egyetemi docens, Kürti Jenő egyetemi tanár, Csótó Attila egyetemi tanár, Süvegh Károly egyetemi docens, Szabó Dénes egyetemi docens, Pfeil Tamás adjunktus, Tóth Árpád egyetemi docens

Hallgatók: Horváth Luca, Szabó Áron, Juhász Szabolcs, Farkas Sophie, Lukács Károly, Lekics László, Ungi Balázs, Vigh Patrícia

XII.

Kari Könyvtári Bizottság                                                                                2019. augusztus 31-ig
Elnök: Jordán Tibor dékánhelyettes
Tagjai:

Szabó Noémi könyvtárvezető, Fodor Ferenc egyetemi docens, Izsák Éva egyetemi docens, Tél Tamás egyetemi tanár, Rábai József egyetemi tanár, Ágoston István egyetemi docens

1 hallgató: Lukács Márton

XIII.

Kari Választási Bizottság                                                                  2019.

Elnök:Győri Róbert Elnökhelyettes: Kauffmann Zoltán

Tagjai:

Kékesi Adrienna Katalin egyetemi docens, Kauffmann Zoltán egyetemi docens, Győri Róbert egyetemi docens, Rábai József egyetemi tanár, Pfeil Tamás adjunktus, Balla Melinda (hivatalok és szolgáltató egységek)

XIV.

Kari Etikai Bizottság                                                                                                 2019. augusztus 31-ig

Elnök: Kovács M. Gábor (Biológiai Intézet)

Tagjai: Bántay Péter (Fizikai Intézet), Szalai Zoltán (Földrajz-és Földtudományi Intézet)

Póttagok: Salma Imre (Kémiai Intézet), Hermann Péter (Matematikai Intézet)

Delegált tagok: Vigh Patrícia (HÖK) hallgatói tag, Csonka Diana (DÖK) hallgatói póttag

Zavaczki Csilla nem oktató-kutató tag,

XV.

Honorácior Bizottság                                                                                            2019. augusztus 31-ig

Elnök: Horváth Erzsébet (dékánhelyettes)

Tagjai:a Tanulmányi és Oktatási Bizottság oktatói tagjai, valamint a HÖK által delegált 1 hallgató: Kovás Bálint

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biológiai Szakterületi Habilitációs Bizottság
Elnök: Nyitray László egyetemi tanár
Tagok:

Böddi Béla egyetemi tanár, Détári László egyetemi tanár, Vellai Tibor egyetemi tanár, Báldi András főigazgató (MTA ÖK), Janda Tibor osztályvezető (MTA ATK)

Fizikai Szakterületi Habilitációs Bizottság
Elnök:  Jakovác Antal egyetemi tanár
Tagok:

Kürti Jenő egyetemi tanár, Gubicza Jenő egyetemi tanár, Csabai István egyetemi tanár, Smeller László egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem), Takács Gábor tudományos tanácsadó, BME Fizikai Intézet

Földrajz/Földtudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság
Elnök: Pálfy József egyetemi tanár
Tagok:

Bartholy Judit egyetemi tanár, Nemes-Nagy József egyetemi tanár, Dódony István egyetemi tanár, Szabó József professzor emeritus, Debreceni Egyetem, Lóczy Dénes egyetemi tanárt (Pécsi Tudományegyetem, Magyar Természettudományi Múzeum

Kémiai Szakterületi Habilitációs Bizottság
Elnök: Turányi Tamás egyetemi tanár
Tagok:

Pasinszki Tibor egyetemi tanár, Hudecz Ferenc egyetemi tanár, Salma Imre egyetemi tanár, Huszthy Péter egyetemi tanár (BME), Jancsó Gábor kutató professor emeritus (MTA Energiatudományi
Kutatóközpont)

Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottság
Elnök: Michaletzky György egyetemi tanár
Tagok:

Buczolich Zoltán egyetemi tanár, Jordán Tibor egyetemi tanár, Kiss Emil egyetemi tanár, Fejes Tóth Gábor kutatóprofesszor, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Rónyai Lajos kutatóprofesszor, MTA SZTAKI

Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság
Elnök: Böddi Béla egyetemi tanár
Tagok:

Horváth Gábor habil. egyetemi docens, Szabó Mária egyetemi tanár, Homonnay Zoltán egyetemi tanár, Barcza Zoltán habilitált egyetemi docens, Ács Éva tudományos tanácsadó (MTA ÖK DKI), Török Szabina tudományos tanácsadó (MTA EK Energia- és Környezetbiztonsági Intézet)

Dékáni Tanács

Tagok:

Surján Péter (Dékán), Jánosi Imre (Dékánhelyettes), Jordán Tibor (Dékánhelyettes), Horváth Erzsébet (Dékánhelyettes), Miklósi Ádám (Biológia Intézet), Simon Péter (Matematika Intézet), Karátson Dávid (F.F.Intézet), Turányi Tamás (Kémia Intézet), Frei Zsolt (Fizikai Intézet), Böddi Béla (Kari Professzori Tanács elnök), Horváth Luca (HÖK elnök), Csonka Diána (DÖK elnök), Pálfia Zsolt (reprezentatív szakszervezet képviselő), Király Andrea (TTK Komm. UNESCO oktató, kutató), Zsarkó Berta László (Gazdasági Hivatal), Balogh András (SEK Centrumvezető)