A Kari Tanács névsora

Szavazati joggal rendelkező tagok:

(1) Surján Péter dékán, egyetemi tanár

(2) Miklósi Ádám intézetigazgató, egyetemi tanár, Biológiai Intézet

(3) Frei Zsolt intézetigazgató, egyetemi tanár, Fizikai Intézet

(4) Karátson Dávid intézetigazgató, egyetemi tanár, Földrajz- és Földtudományi Intézet

(5) Turányi Tamás intézetigazgató, egyetemi tanár, Kémiai Intézet

(6) Simon Péter intézetigazgató, egyetemi tanár, Matematikai Intézet

(7) Böddi Béla, a Professzori Tanács képviselője

(8) Michaletzky György egyetemi tanár, a Karon működő Doktori Iskolák képviselője

(9) Kovács Gábor egyetemi docens, Biológiai Intézet

(10) Pálfia Zsolt mérnöktanár, Biológiai Intézet

(11) Csordás András egyetemi tanár, Fizikai Intézet

(12) Ispánovity Péter Dusán adjunktus, Fizikai Intézet

(13) Nagy Balázs egyetemi docens, Földrajz- és Földtudományi Intézet

(14) Józsa Sándor adjunktus, Földrajz- és Földtudományi Intézet

(15) Kiss Éva egyetemi tanár, Kémiai Intézet

(16) Zihné Perényi Katalin, adjunktus, Kémiai Intézet

(17) Gyarmati Katalin egyetemi docens, Matematikai Intézet

(18) Csomós Petra, adjunktus, Matematikai Intézet

(19) Zavaczki Csilla, az oktatást-kutatást támogató közalkalmazottak képviselője

Hallgatói Önkormányzat részéről:

(20) Horváth Luca (elnök)

(21) File Ágnes (tanári)

(22) Rádl Attila  (fizika szakterület, osztatlan tanárképzés)

(23)  Vigh Patrícia (tanári)

(24) Somodi Csenge (biológia )

(25) Ungi Balázs (kémia szakterület)

(26) Lekics László (matematika szakterület)

(27) Égerházi Bálint (földrajz-, földtudományi szakterület)

Doktorandusz Önkormányzat részéről:

(29) Csonka Diana doktorandusz (elnök)

Állandó meghívottak:

(30) Borhy László rektor

(31) Scheuer Gyula kancellár

(32) Darázs Lénárd általános rektorhelyettes

(33) Zentai László az oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese

(34) Hamar Imre a nemzetközi ügyek rektorhelyettese

(35) Szalay Péter a tudományos, kutatás-szervezési és innovációs ügyek rektorhelyettese

(36) Németh István szombathelyi koordonációs rektorhelyettes

(37) Frei Zsolt  tanszékvezető egyetemi tanár, szenátusi tag

(38) Müller Viktor tudományos munkatárs, szenátusi tag

(39) Kacskovics Imre egyetemi tanár, szenátusi tag

(40) Jordán Tibor általános, tudományos és egyetemközi ügyeket felügyelő dékánhelyettes

(41) Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes

(42) Jánosi Imre stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes

(43) Márialigeti Károly, a Környezettudományi Centrum igazgatója

(44) Balogh András, a Savaria Természettudományi Cetrum vezetője

(45) Török Gabriella, a Tanulmányi Hivatal vezetője és kari esélyegyenlőségi koordinátor

(46) Pálfia Zsolt FDSz kari titkár

(47) Zsarkó-Berta László, a Gazdasági Hivatal vezetője

(48) Csibra Klára titkár