Álláspályázati protokoll az ELTE TTK-n

Álláspályázati protokoll az ELTE TTK-n

1. Már végelegesített oktatóink számára történő egyetemi tanári és docensi pályázatok kiírása
esetében a korábbi gyakorlat szerint járunk el, egyedül a docensi pályázatok bírálati
szempontjaiban kell kialakítani egy szakterület-specifikus kritériumrendszert. Pl.: Q1,Q2,
D1 kategóriák segítségével. Erre 2017 elején az intézetigazgatók és a Stratégiai és
Minőségbiztosítási Bizottság tagjainak bevonásával kerül sor.

2. Mestertanári felvételek esetében nincs pályázatra szükség, hacsak az Intézet nem akar
álláshirdetés útján jelöleteket toborozni. A mestertanár kiválasztása alapvetően az intézet
feladata és felelőssége, a Kar ebbe csak különleges esetben tervez beleszólni. A mestertanári
alkalmazások jelenleg preferáltak, különösen, ha szakmódszertannal is foglalkozó jelöltről
van szó. A felterjesztés előtt a fedezet meglétének vizsgálata miatt egyeztetni kell a
dékánnal.

3. Helyettesek 3 évnél rövidebb egybefüggő alkalmazása esetén szintén nem kell
álláspályázat, de az álláshirdetés lehetősége itt is nyitott. A helyettes személyének
kiválasztása ilyen esetben az Intézet felelőssége. A 3 éven túlmenő helyettesként történő
alkalmazások esetén figyelni kell az 5 éves korlát közeledtére. Ilyen esetben az
intézetigazgató és a dékán egyeztet. Az 5 éven túli oktatói alkalmazás csak nyílt pályázat
révén lehetséges, az azonos munkakörben véglegesített kollégákkal azonos feltételekkel.

4. Tanársegédi alkalmazásra kizárólag helyettesként fogad be a Kar javaslatot.

5. Már véglegesített tanársegédeink számára az adjunktusi előléptetést mihamarább biztosítani
kell, amennyiben tudományos teljesítményük megüti az elvárt szintet. Ennek rögzítése
folyamatban van, jelenleg úgy látszik, a szakterület habilitációs követelményeinek az 50%-a
lenne az irányadó minimális szint.

6. Határozatlan idejű, új adjunktusi alkalmazásra kizárólag nyílt álláshirdetés révén kerülhet
sor. A pályázat kiírását előzetesen egyeztetni kell a dékánnal, aki ezt a Stratégiai
Bizottsággal is megtárgyalja. Az egyeztetés során meg kell jelölni azokat a fórumokat,
amelyeken a hirdetés megjelenik, és ismertetni kell az előzetes tájékozódás esetleges
eredményét. Adjunktusi álláshirdetés „névre szólóan” nem adható fel, de a tudományágon
belüli részterület megjelölhető. A pályázók felkutatására, az esetlegesen velük való
tárgyalásokra, a pályázatok elbírálására kellő időt kell hagyni.

7. Hasonló gondossággal intézendő a docensi és az egyetemi tanári álláspályázat, ha külső
pályázó alkalmazására is van lehetőség (fedezet, álláshely).

8. Ígéretes önálló kutatási eredményekkel rendelkező, de még nem 100%-ban „bizonyított”
fiatal (PhD után 1-2 évvel) kollégák számára a Kar belső posztdoktori pályázatok
meghirdetését tervezi a mindenkori anyagi lehetőségek függvényében. Ennek formája
jelenleg a határozott időre (2x18 hónapra) szóló tudományos munkatársi kinevezés, amely a
pályázatban tett vállalások sikeres megvalósítása esetén újabb pályázattal hosszabbítható,
illetve a 6. pontban részletezett feltételek teljesülése esetén megvalósulhat a határozatlan
idejű adjunktusi vagy docensi kinevezés („tenure track”).

9. A frissen végzett doktoranduszok esetében preferált a predoktori ösztöndíj igénybevétele, a
pályázatok terhére történő alkalmazás vagy a külföldi munkavállalás. Kivételesen határozott
idejű predoktori alkalmazásra kari forrásból is sor kerülhet.

Csatolmány: