ÚJABB NYERTES KÉMIAI PÁLYÁZATOK

A VEKOP-2.3.2-16 Stratégiai K+F műhelyek kialakítása konstrukcióban az ELTE Természettudományi Karának két pályázata – egy önálló és egy konzorciumi projekt – nyert támogatást.

Perczel András Biokompatibilis nano- és mezorendszerek tervezése és fejlesztése amiloid- szálképzés alapján című pályázata.
Turányi Tamás Anyagtudományi kiválósági műhely: környezetbarát eljárások fejlesztése megújuló energia- és nyersanyagforrások hatékony felhasználására és energiatartalmuk szabályozott felszabadítására című projektje. Utóbbi pályázat konzorciumban valósul meg, tagjai az MTA Természettudományi Kutatóközpontja mint konzorciumvezető, az ELTE, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.